blob: c8b512048905452c2fd5727786bb0e6d9c8c14bf [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple=thumbv7 | FileCheck --check-prefix=CHECK-NOBFI %s
declare zeroext i1 @dummy()
define i8 @test(i8 %a1, i1 %c) {
; CHECK-NOBFI-NOT: bfi
; CHECK-NOBFI: bl dummy
; CHECK-NOBFI: cmp r0, #0
; CHECK-NOBFI: it ne
; CHECK-NOBFI: orrne [[REG:r[0-9]+]], [[REG]], #8
; CHECK-NOBFI: mov r0, [[REG]]
%1 = and i8 %a1, -9
%2 = select i1 %c, i8 %1, i8 %a1
%3 = tail call zeroext i1 @dummy()
%4 = or i8 %2, 8
%ret = select i1 %3, i8 %4, i8 %2
ret i8 %ret
}