blob: 80f46b73bfd73d19c1fad628ea4b8e2e0a6da374 [file] [log] [blame]
//===-- RISCVInstrFormatsV.td - RISCV V Instruction Formats --*- tablegen -*-=//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file describes the RISC-V V extension instruction formats.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
class RISCVVFormat<bits<3> val> {
bits<3> Value = val;
}
def OPIVV : RISCVVFormat<0b000>;
def OPFVV : RISCVVFormat<0b001>;
def OPMVV : RISCVVFormat<0b010>;
def OPIVI : RISCVVFormat<0b011>;
def OPIVX : RISCVVFormat<0b100>;
def OPFVF : RISCVVFormat<0b101>;
def OPMVX : RISCVVFormat<0b110>;
class RISCVMOP<bits<2> val> {
bits<2> Value = val;
}
def MOPLDUnitStride : RISCVMOP<0b00>;
def MOPLDIndexedUnord : RISCVMOP<0b01>;
def MOPLDStrided : RISCVMOP<0b10>;
def MOPLDIndexedOrder : RISCVMOP<0b11>;
def MOPSTUnitStride : RISCVMOP<0b00>;
def MOPSTIndexedUnord : RISCVMOP<0b01>;
def MOPSTStrided : RISCVMOP<0b10>;
def MOPSTIndexedOrder : RISCVMOP<0b11>;
class RISCVLSUMOP<bits<5> val> {
bits<5> Value = val;
}
def LUMOPUnitStride : RISCVLSUMOP<0b00000>;
def LUMOPUnitStrideMask : RISCVLSUMOP<0b01011>;
def LUMOPUnitStrideWholeReg : RISCVLSUMOP<0b01000>;
def LUMOPUnitStrideFF: RISCVLSUMOP<0b10000>;
def SUMOPUnitStride : RISCVLSUMOP<0b00000>;
def SUMOPUnitStrideMask : RISCVLSUMOP<0b01011>;
def SUMOPUnitStrideWholeReg : RISCVLSUMOP<0b01000>;
class RISCVAMOOP<bits<5> val> {
bits<5> Value = val;
}
def AMOOPVamoSwap : RISCVAMOOP<0b00001>;
def AMOOPVamoAdd : RISCVAMOOP<0b00000>;
def AMOOPVamoXor : RISCVAMOOP<0b00100>;
def AMOOPVamoAnd : RISCVAMOOP<0b01100>;
def AMOOPVamoOr : RISCVAMOOP<0b01000>;
def AMOOPVamoMin : RISCVAMOOP<0b10000>;
def AMOOPVamoMax : RISCVAMOOP<0b10100>;
def AMOOPVamoMinu : RISCVAMOOP<0b11000>;
def AMOOPVamoMaxu : RISCVAMOOP<0b11100>;
class RISCVWidth<bits<4> val> {
bits<4> Value = val;
}
def LSWidth8 : RISCVWidth<0b0000>;
def LSWidth16 : RISCVWidth<0b0101>;
def LSWidth32 : RISCVWidth<0b0110>;
def LSWidth64 : RISCVWidth<0b0111>;
class RVInstSetiVLi<dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatI> {
bits<5> uimm;
bits<5> rd;
bits<10> vtypei;
let Inst{31} = 1;
let Inst{30} = 1;
let Inst{29-20} = vtypei{9-0};
let Inst{19-15} = uimm;
let Inst{14-12} = 0b111;
let Inst{11-7} = rd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Defs = [VTYPE, VL];
}
class RVInstSetVLi<dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatI> {
bits<5> rs1;
bits<5> rd;
bits<11> vtypei;
let Inst{31} = 0;
let Inst{30-20} = vtypei;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = 0b111;
let Inst{11-7} = rd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Defs = [VTYPE, VL];
}
class RVInstSetVL<dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> rs2;
bits<5> rs1;
bits<5> rd;
let Inst{31} = 1;
let Inst{30-25} = 0b000000;
let Inst{24-20} = rs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = 0b111;
let Inst{11-7} = rd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Defs = [VTYPE, VL];
}
class RVInstVV<bits<6> funct6, RISCVVFormat opv, dag outs, dag ins,
string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> vs1;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-26} = funct6;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = vs1;
let Inst{14-12} = opv.Value;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstVX<bits<6> funct6, RISCVVFormat opv, dag outs, dag ins,
string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> rs1;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-26} = funct6;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = opv.Value;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstV2<bits<6> funct6, bits<5> vs2, RISCVVFormat opv, dag outs, dag ins,
string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> rs1;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-26} = funct6;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = opv.Value;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstIVI<bits<6> funct6, dag outs, dag ins, string opcodestr,
string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> imm;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-26} = funct6;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = imm;
let Inst{14-12} = 0b011;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstV<bits<6> funct6, bits<5> vs1, RISCVVFormat opv, dag outs,
dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-26} = funct6;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = vs1;
let Inst{14-12} = opv.Value;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_OP_V.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstVLU<bits<3> nf, bit mew, RISCVLSUMOP lumop,
bits<3> width, dag outs, dag ins, string opcodestr,
string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> rs1;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-29} = nf;
let Inst{28} = mew;
let Inst{27-26} = MOPLDUnitStride.Value;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = lumop.Value;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_LOAD_FP.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstVLS<bits<3> nf, bit mew, bits<3> width,
dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> rs2;
bits<5> rs1;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-29} = nf;
let Inst{28} = mew;
let Inst{27-26} = MOPLDStrided.Value;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = rs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_LOAD_FP.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstVLX<bits<3> nf, bit mew, RISCVMOP mop, bits<3> width,
dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> rs1;
bits<5> vd;
bit vm;
let Inst{31-29} = nf;
let Inst{28} = mew;
let Inst{27-26} = mop.Value;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Inst{11-7} = vd;
let Opcode = OPC_LOAD_FP.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
let RVVConstraint = VMConstraint;
}
class RVInstVSU<bits<3> nf, bit mew, RISCVLSUMOP sumop,
bits<3> width, dag outs, dag ins, string opcodestr,
string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> rs1;
bits<5> vs3;
bit vm;
let Inst{31-29} = nf;
let Inst{28} = mew;
let Inst{27-26} = MOPSTUnitStride.Value;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = sumop.Value;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Inst{11-7} = vs3;
let Opcode = OPC_STORE_FP.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
}
class RVInstVSS<bits<3> nf, bit mew, bits<3> width,
dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> rs2;
bits<5> rs1;
bits<5> vs3;
bit vm;
let Inst{31-29} = nf;
let Inst{28} = mew;
let Inst{27-26} = MOPSTStrided.Value;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = rs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Inst{11-7} = vs3;
let Opcode = OPC_STORE_FP.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
}
class RVInstVSX<bits<3> nf, bit mew, RISCVMOP mop, bits<3> width,
dag outs, dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> rs1;
bits<5> vs3;
bit vm;
let Inst{31-29} = nf;
let Inst{28} = mew;
let Inst{27-26} = mop.Value;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Inst{11-7} = vs3;
let Opcode = OPC_STORE_FP.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
}
class RVInstVAMO<RISCVAMOOP amoop, bits<3> width, dag outs,
dag ins, string opcodestr, string argstr>
: RVInst<outs, ins, opcodestr, argstr, [], InstFormatR> {
bits<5> vs2;
bits<5> rs1;
bit wd;
bit vm;
let Inst{31-27} = amoop.Value;
let Inst{26} = wd;
let Inst{25} = vm;
let Inst{24-20} = vs2;
let Inst{19-15} = rs1;
let Inst{14-12} = width;
let Opcode = OPC_AMO.Value;
let Uses = [VTYPE, VL];
}