blob: 5c07386b060cd97313f3dde08f0ebc236ff4e506 [file] [log] [blame]
//===- XtensaRegisterInfo.td - Xtensa Register defs --------*- tablegen -*-===//
//
// The LLVM Compiler Infrastructure
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Class definitions.
//===----------------------------------------------------------------------===//
class XtensaReg<string n> : Register<n> {
let Namespace = "Xtensa";
}
class XtensaRegWithSubRegs<string n, list<Register> subregs>
: RegisterWithSubRegs<n, subregs> {
let Namespace = "Xtensa";
}
//===----------------------------------------------------------------------===//
// General-purpose registers
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Xtensa general purpose regs
class ARReg<bits<4> num, string n, list<string> alt = []> : XtensaReg<n> {
let HWEncoding{3-0} = num;
let AltNames = alt;
}
// Return Address
def A0 : ARReg<0, "a0">, DwarfRegNum<[0]>;
// Stack Pointer (callee-saved)
def SP : ARReg<1, "a1", ["sp"]>, DwarfRegNum<[1]>;
// Function Arguments
def A2 : ARReg<2, "a2">, DwarfRegNum<[2]>;
def A3 : ARReg<3, "a3">, DwarfRegNum<[3]>;
def A4 : ARReg<4, "a4">, DwarfRegNum<[4]>;
def A5 : ARReg<5, "a5">, DwarfRegNum<[5]>;
def A6 : ARReg<6, "a6">, DwarfRegNum<[6]>;
def A7 : ARReg<7, "a7">, DwarfRegNum<[7]>;
// Static Chain
def A8 : ARReg<8, "a8">, DwarfRegNum<[8]>;
def A9 : ARReg<9, "a9">, DwarfRegNum<[9]>;
def A10 : ARReg<10, "a10">, DwarfRegNum<[10]>;
def A11 : ARReg<11, "a11">, DwarfRegNum<[11]>;
// Callee-saved
def A12 : ARReg<12, "a12">, DwarfRegNum<[12]>;
def A13 : ARReg<13, "a13">, DwarfRegNum<[13]>;
def A14 : ARReg<14, "a14">, DwarfRegNum<[14]>;
// Stack-Frame Pointer (optional) - Callee-Saved
def A15 : ARReg<15, "a15">, DwarfRegNum<[15]>;
// Register class with allocation order
def AR : RegisterClass<"Xtensa", [i32], 32, (add
A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15,
A7, A6, A5, A4, A3, A2, A0, SP)>;
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Special-purpose registers
//===----------------------------------------------------------------------===//
class SRReg<bits<8> num, string n, list<string> alt = []> : XtensaReg<n> {
let HWEncoding{7-0} = num;
let AltNames = alt;
}
// Shift Amount Register
def SAR : SRReg<3, "sar", ["SAR","3"]>;
def SR : RegisterClass<"Xtensa", [i32], 32, (add SAR)>;