blob: 9451583a5fa858a945e14e9fdb2a8c5b23061d16 [file] [log] [blame]
//===-- SPIRVInstrFormats.td - SPIR-V Instruction Formats --*- tablegen -*-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
def StringImm: Operand<i32>{
let PrintMethod="printStringImm";
}
class Op<bits<16> Opcode, dag outs, dag ins, string asmstr, list<dag> pattern = []>
: Instruction {
field bits<16> Inst;
let Inst = Opcode;
let Namespace = "SPIRV";
let DecoderNamespace = "SPIRV";
dag OutOperandList = outs;
dag InOperandList = ins;
let AsmString = asmstr;
let Pattern = pattern;
}
// Pseudo instructions
class Pseudo<dag outs, dag ins> : Op<0, outs, ins, ""> {
let isPseudo = 1;
let hasSideEffects = 0;
}