blob: 153df285aebd57bdd93d0c9917a38fc70077c36b [file] [log] [blame]
//===-- MSP430RegisterInfo.td - MSP430 Register defs -------*- tablegen -*-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Declarations that describe the MSP430 register file
//===----------------------------------------------------------------------===//
class MSP430Reg<bits<4> num, string n, list<string> alt = []> : Register<n> {
field bits<4> Num = num;
let Namespace = "MSP430";
let HWEncoding{3-0} = num;
let AltNames = alt;
let DwarfNumbers = [num];
}
class MSP430RegWithSubregs<bits<4> num, string n, list<Register> subregs,
list<string> alt = []>
: RegisterWithSubRegs<n, subregs> {
field bits<4> Num = num;
let Namespace = "MSP430";
let HWEncoding{3-0} = num;
let AltNames = alt;
let DwarfNumbers = [num];
}
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Registers
//===----------------------------------------------------------------------===//
def PCB : MSP430Reg<0, "r0", ["pc"]>, DwarfRegNum<[16]>;
def SPB : MSP430Reg<1, "r1", ["sp"]>, DwarfRegNum<[17]>;
def SRB : MSP430Reg<2, "r2", ["sr"]>, DwarfRegNum<[18]>;
def CGB : MSP430Reg<3, "r3", ["cg"]>, DwarfRegNum<[19]>;
def R4B : MSP430Reg<4, "r4", ["fp"]>, DwarfRegNum<[20]>;
def R5B : MSP430Reg<5, "r5">, DwarfRegNum<[21]>;
def R6B : MSP430Reg<6, "r6">, DwarfRegNum<[22]>;
def R7B : MSP430Reg<7, "r7">, DwarfRegNum<[23]>;
def R8B : MSP430Reg<8, "r8">, DwarfRegNum<[24]>;
def R9B : MSP430Reg<9, "r9">, DwarfRegNum<[25]>;
def R10B : MSP430Reg<10, "r10">, DwarfRegNum<[26]>;
def R11B : MSP430Reg<11, "r11">, DwarfRegNum<[27]>;
def R12B : MSP430Reg<12, "r12">, DwarfRegNum<[28]>;
def R13B : MSP430Reg<13, "r13">, DwarfRegNum<[29]>;
def R14B : MSP430Reg<14, "r14">, DwarfRegNum<[30]>;
def R15B : MSP430Reg<15, "r15">, DwarfRegNum<[31]>;
def subreg_8bit : SubRegIndex<8> { let Namespace = "MSP430"; }
let SubRegIndices = [subreg_8bit] in {
def PC : MSP430RegWithSubregs<0, "r0", [PCB], ["pc"]>, DwarfRegNum<[0]>;
def SP : MSP430RegWithSubregs<1, "r1", [SPB], ["sp"]>, DwarfRegNum<[1]>;
def SR : MSP430RegWithSubregs<2, "r2", [SRB], ["sr"]>, DwarfRegNum<[2]>;
def CG : MSP430RegWithSubregs<3, "r3", [CGB], ["cg"]>, DwarfRegNum<[3]>;
def R4 : MSP430RegWithSubregs<4, "r4", [R4B], ["fp"]>, DwarfRegNum<[4]>;
def R5 : MSP430RegWithSubregs<5, "r5", [R5B]>, DwarfRegNum<[5]>;
def R6 : MSP430RegWithSubregs<6, "r6", [R6B]>, DwarfRegNum<[6]>;
def R7 : MSP430RegWithSubregs<7, "r7", [R7B]>, DwarfRegNum<[7]>;
def R8 : MSP430RegWithSubregs<8, "r8", [R8B]>, DwarfRegNum<[8]>;
def R9 : MSP430RegWithSubregs<9, "r9", [R9B]>, DwarfRegNum<[9]>;
def R10 : MSP430RegWithSubregs<10, "r10", [R10B]>, DwarfRegNum<[10]>;
def R11 : MSP430RegWithSubregs<11, "r11", [R11B]>, DwarfRegNum<[11]>;
def R12 : MSP430RegWithSubregs<12, "r12", [R12B]>, DwarfRegNum<[12]>;
def R13 : MSP430RegWithSubregs<13, "r13", [R13B]>, DwarfRegNum<[13]>;
def R14 : MSP430RegWithSubregs<14, "r14", [R14B]>, DwarfRegNum<[14]>;
def R15 : MSP430RegWithSubregs<15, "r15", [R15B]>, DwarfRegNum<[15]>;
}
def GR8 : RegisterClass<"MSP430", [i8], 8,
// Volatile registers
(add R12B, R13B, R14B, R15B, R11B, R10B, R9B, R8B, R7B, R6B, R5B,
// Frame pointer, sometimes allocable
R4B,
// Volatile, but not allocable
PCB, SPB, SRB, CGB)>;
def GR16 : RegisterClass<"MSP430", [i16], 16,
// Volatile registers
(add R12, R13, R14, R15, R11, R10, R9, R8, R7, R6, R5,
// Frame pointer, sometimes allocable
R4,
// Volatile, but not allocable
PC, SP, SR, CG)>;