blob: d464a4b72d80ff69ff9a63dc3f70faf4c8fdc26a [file] [log] [blame]
; RUN: %lli %s > /dev/null
define i32 @main() nounwind uwtable {
entry:
%retval = alloca i32, align 4
store i32 0, i32* %retval
ret i32 0
}