blob: 453fac4b1504c4beedf3c13ed3826fd01e32d576 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple=armv7-apple-ios -verify-machineinstrs
; RUN: llc < %s -mtriple=armv7-linux-gnueabi -verify-machineinstrs
define void @f() {
%a = alloca i8, i32 8, align 8
%b = alloca i8, i32 8, align 8
%c = bitcast i8* %a to i64*
%d = bitcast i8* %b to i64*
store atomic i64 0, i64* %c seq_cst, align 8
store atomic i64 0, i64* %d seq_cst, align 8
%e = load atomic i64, i64* %d seq_cst, align 8
ret void
}