blob: 05ea556e234cf2eeb8e5bb2ed7ed68d38f7f34ff [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=arm-eabi -mattr=+v4t %s -o - \
; RUN: | FileCheck %s -check-prefix=CHECKV4
; RUN: llc -mtriple=arm-eabi -mattr=+v5t %s -o - \
; RUN: | FileCheck %s -check-prefix=CHECKV5
; RUN: llc -mtriple=armv6-linux-gnueabi -relocation-model=pic %s -o - \
; RUN: | FileCheck %s -check-prefix=CHECKELF
@t = weak global i32 ()* null ; <i32 ()**> [#uses=1]
declare void @g(i32, i32, i32, i32)
define void @f() {
; CHECKELF: bl g
call void @g( i32 1, i32 2, i32 3, i32 4 )
ret void
}
define void @g.upgrd.1() {
; CHECKV4: mov lr, pc
; CHECKV5: blx
%tmp = load i32 ()*, i32 ()** @t ; <i32 ()*> [#uses=1]
%tmp.upgrd.2 = call i32 %tmp( ) ; <i32> [#uses=0]
ret void
}
define i32* @m_231b(i32, i32, i32*, i32*, i32*) nounwind {
; CHECKV4: m_231b
; CHECKV4: bx r{{.*}}
BB0:
%5 = inttoptr i32 %0 to i32* ; <i32*> [#uses=1]
%t35 = load volatile i32, i32* %5 ; <i32> [#uses=1]
%6 = inttoptr i32 %t35 to i32** ; <i32**> [#uses=1]
%7 = getelementptr i32*, i32** %6, i32 86 ; <i32**> [#uses=1]
%8 = load i32*, i32** %7 ; <i32*> [#uses=1]
%9 = bitcast i32* %8 to i32* (i32, i32*, i32, i32*, i32*, i32*)* ; <i32* (i32, i32*, i32, i32*, i32*, i32*)*> [#uses=1]
%10 = call i32* %9(i32 %0, i32* null, i32 %1, i32* %2, i32* %3, i32* %4) ; <i32*> [#uses=1]
ret i32* %10
}