blob: 462d67518a4e47c41348fbe5e9a7122f25425a29 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -mtriple armeb-eabi -mattr v7,neon -float-abi soft -o - | FileCheck %s
; RUN: llc < %s -mtriple armeb-eabi -mattr v7,neon -float-abi hard -o - | FileCheck %s -check-prefix CHECK-HARD
@v2i64 = global <2 x i64> zeroinitializer
@v2i32 = global <2 x i32> zeroinitializer
@v4i32 = global <4 x i32> zeroinitializer
@v4i16 = global <4 x i16> zeroinitializer
@v8i16 = global <8 x i16> zeroinitializer
@v8i8 = global <8 x i8> zeroinitializer
@v16i8 = global <16 x i8> zeroinitializer
@v2f32 = global <2 x float> zeroinitializer
@v2f64 = global <2 x double> zeroinitializer
@v4f32 = global <4 x float> zeroinitializer
; 64 bit conversions
define void @conv_i64_to_v8i8( i64 %val, <8 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i64_to_v8i8:
; CHECK: vrev64.8
%v = bitcast i64 %val to <8 x i8>
%w = load <8 x i8>, <8 x i8>* @v8i8
%a = add <8 x i8> %v, %w
store <8 x i8> %a, <8 x i8>* %store
ret void
}
define void @conv_v8i8_to_i64( <8 x i8>* %load, <8 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v8i8_to_i64:
; CHECK: vrev64.8
%v = load <8 x i8>, <8 x i8>* %load
%w = load <8 x i8>, <8 x i8>* @v8i8
%a = add <8 x i8> %v, %w
%f = bitcast <8 x i8> %a to i64
call void @conv_i64_to_v8i8( i64 %f, <8 x i8>* %store )
ret void
}
define void @conv_i64_to_v4i16( i64 %val, <4 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i64_to_v4i16:
; CHECK: vrev64.16
%v = bitcast i64 %val to <4 x i16>
%w = load <4 x i16>, <4 x i16>* @v4i16
%a = add <4 x i16> %v, %w
store <4 x i16> %a, <4 x i16>* %store
ret void
}
define void @conv_v4i16_to_i64( <4 x i16>* %load, <4 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v4i16_to_i64:
; CHECK: vrev64.16
%v = load <4 x i16>, <4 x i16>* %load
%w = load <4 x i16>, <4 x i16>* @v4i16
%a = add <4 x i16> %v, %w
%f = bitcast <4 x i16> %a to i64
call void @conv_i64_to_v4i16( i64 %f, <4 x i16>* %store )
ret void
}
define void @conv_i64_to_v2i32( i64 %val, <2 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i64_to_v2i32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast i64 %val to <2 x i32>
%w = load <2 x i32>, <2 x i32>* @v2i32
%a = add <2 x i32> %v, %w
store <2 x i32> %a, <2 x i32>* %store
ret void
}
define void @conv_v2i32_to_i64( <2 x i32>* %load, <2 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v2i32_to_i64:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <2 x i32>, <2 x i32>* %load
%w = load <2 x i32>, <2 x i32>* @v2i32
%a = add <2 x i32> %v, %w
%f = bitcast <2 x i32> %a to i64
call void @conv_i64_to_v2i32( i64 %f, <2 x i32>* %store )
ret void
}
define void @conv_i64_to_v2f32( i64 %val, <2 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i64_to_v2f32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast i64 %val to <2 x float>
%w = load <2 x float>, <2 x float>* @v2f32
%a = fadd <2 x float> %v, %w
store <2 x float> %a, <2 x float>* %store
ret void
}
define void @conv_v2f32_to_i64( <2 x float>* %load, <2 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v2f32_to_i64:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <2 x float>, <2 x float>* %load
%w = load <2 x float>, <2 x float>* @v2f32
%a = fadd <2 x float> %v, %w
%f = bitcast <2 x float> %a to i64
call void @conv_i64_to_v2f32( i64 %f, <2 x float>* %store )
ret void
}
define void @conv_f64_to_v8i8( double %val, <8 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f64_to_v8i8:
; CHECK: vrev64.8
%v = bitcast double %val to <8 x i8>
%w = load <8 x i8>, <8 x i8>* @v8i8
%a = add <8 x i8> %v, %w
store <8 x i8> %a, <8 x i8>* %store
ret void
}
define void @conv_v8i8_to_f64( <8 x i8>* %load, <8 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v8i8_to_f64:
; CHECK: vrev64.8
%v = load <8 x i8>, <8 x i8>* %load
%w = load <8 x i8>, <8 x i8>* @v8i8
%a = add <8 x i8> %v, %w
%f = bitcast <8 x i8> %a to double
call void @conv_f64_to_v8i8( double %f, <8 x i8>* %store )
ret void
}
define void @conv_f64_to_v4i16( double %val, <4 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f64_to_v4i16:
; CHECK: vrev64.16
%v = bitcast double %val to <4 x i16>
%w = load <4 x i16>, <4 x i16>* @v4i16
%a = add <4 x i16> %v, %w
store <4 x i16> %a, <4 x i16>* %store
ret void
}
define void @conv_v4i16_to_f64( <4 x i16>* %load, <4 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v4i16_to_f64:
; CHECK: vrev64.16
%v = load <4 x i16>, <4 x i16>* %load
%w = load <4 x i16>, <4 x i16>* @v4i16
%a = add <4 x i16> %v, %w
%f = bitcast <4 x i16> %a to double
call void @conv_f64_to_v4i16( double %f, <4 x i16>* %store )
ret void
}
define void @conv_f64_to_v2i32( double %val, <2 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f64_to_v2i32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast double %val to <2 x i32>
%w = load <2 x i32>, <2 x i32>* @v2i32
%a = add <2 x i32> %v, %w
store <2 x i32> %a, <2 x i32>* %store
ret void
}
define void @conv_v2i32_to_f64( <2 x i32>* %load, <2 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v2i32_to_f64:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <2 x i32>, <2 x i32>* %load
%w = load <2 x i32>, <2 x i32>* @v2i32
%a = add <2 x i32> %v, %w
%f = bitcast <2 x i32> %a to double
call void @conv_f64_to_v2i32( double %f, <2 x i32>* %store )
ret void
}
define void @conv_f64_to_v2f32( double %val, <2 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f64_to_v2f32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast double %val to <2 x float>
%w = load <2 x float>, <2 x float>* @v2f32
%a = fadd <2 x float> %v, %w
store <2 x float> %a, <2 x float>* %store
ret void
}
define void @conv_v2f32_to_f64( <2 x float>* %load, <2 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v2f32_to_f64:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <2 x float>, <2 x float>* %load
%w = load <2 x float>, <2 x float>* @v2f32
%a = fadd <2 x float> %v, %w
%f = bitcast <2 x float> %a to double
call void @conv_f64_to_v2f32( double %f, <2 x float>* %store )
ret void
}
; 128 bit conversions
define void @conv_i128_to_v16i8( i128 %val, <16 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i128_to_v16i8:
; CHECK: vrev32.8
%v = bitcast i128 %val to <16 x i8>
%w = load <16 x i8>, <16 x i8>* @v16i8
%a = add <16 x i8> %v, %w
store <16 x i8> %a, <16 x i8>* %store
ret void
}
define void @conv_v16i8_to_i128( <16 x i8>* %load, <16 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v16i8_to_i128:
; CHECK: vrev32.8
%v = load <16 x i8>, <16 x i8>* %load
%w = load <16 x i8>, <16 x i8>* @v16i8
%a = add <16 x i8> %v, %w
%f = bitcast <16 x i8> %a to i128
call void @conv_i128_to_v16i8( i128 %f, <16 x i8>* %store )
ret void
}
define void @conv_i128_to_v8i16( i128 %val, <8 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i128_to_v8i16:
; CHECK: vrev32.16
%v = bitcast i128 %val to <8 x i16>
%w = load <8 x i16>, <8 x i16>* @v8i16
%a = add <8 x i16> %v, %w
store <8 x i16> %a, <8 x i16>* %store
ret void
}
define void @conv_v8i16_to_i128( <8 x i16>* %load, <8 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v8i16_to_i128:
; CHECK: vrev32.16
%v = load <8 x i16>, <8 x i16>* %load
%w = load <8 x i16>, <8 x i16>* @v8i16
%a = add <8 x i16> %v, %w
%f = bitcast <8 x i16> %a to i128
call void @conv_i128_to_v8i16( i128 %f, <8 x i16>* %store )
ret void
}
define void @conv_i128_to_v4i32( i128 %val, <4 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i128_to_v4i32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast i128 %val to <4 x i32>
%w = load <4 x i32>, <4 x i32>* @v4i32
%a = add <4 x i32> %v, %w
store <4 x i32> %a, <4 x i32>* %store
ret void
}
define void @conv_v4i32_to_i128( <4 x i32>* %load, <4 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v4i32_to_i128:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <4 x i32>, <4 x i32>* %load
%w = load <4 x i32>, <4 x i32>* @v4i32
%a = add <4 x i32> %v, %w
%f = bitcast <4 x i32> %a to i128
call void @conv_i128_to_v4i32( i128 %f, <4 x i32>* %store )
ret void
}
define void @conv_i128_to_v4f32( i128 %val, <4 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_i128_to_v4f32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast i128 %val to <4 x float>
%w = load <4 x float>, <4 x float>* @v4f32
%a = fadd <4 x float> %v, %w
store <4 x float> %a, <4 x float>* %store
ret void
}
define void @conv_v4f32_to_i128( <4 x float>* %load, <4 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v4f32_to_i128:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <4 x float>, <4 x float>* %load
%w = load <4 x float>, <4 x float>* @v4f32
%a = fadd <4 x float> %v, %w
%f = bitcast <4 x float> %a to i128
call void @conv_i128_to_v4f32( i128 %f, <4 x float>* %store )
ret void
}
define void @conv_f128_to_v2f64( fp128 %val, <2 x double>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f128_to_v2f64:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast fp128 %val to <2 x double>
%w = load <2 x double>, <2 x double>* @v2f64
%a = fadd <2 x double> %v, %w
store <2 x double> %a, <2 x double>* %store
ret void
}
define void @conv_v2f64_to_f128( <2 x double>* %load, <2 x double>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v2f64_to_f128:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <2 x double>, <2 x double>* %load
%w = load <2 x double>, <2 x double>* @v2f64
%a = fadd <2 x double> %v, %w
%f = bitcast <2 x double> %a to fp128
call void @conv_f128_to_v2f64( fp128 %f, <2 x double>* %store )
ret void
}
define void @conv_f128_to_v16i8( fp128 %val, <16 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f128_to_v16i8:
; CHECK: vrev32.8
%v = bitcast fp128 %val to <16 x i8>
%w = load <16 x i8>, <16 x i8>* @v16i8
%a = add <16 x i8> %v, %w
store <16 x i8> %a, <16 x i8>* %store
ret void
}
define void @conv_v16i8_to_f128( <16 x i8>* %load, <16 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v16i8_to_f128:
; CHECK: vrev32.8
%v = load <16 x i8>, <16 x i8>* %load
%w = load <16 x i8>, <16 x i8>* @v16i8
%a = add <16 x i8> %v, %w
%f = bitcast <16 x i8> %a to fp128
call void @conv_f128_to_v16i8( fp128 %f, <16 x i8>* %store )
ret void
}
define void @conv_f128_to_v8i16( fp128 %val, <8 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f128_to_v8i16:
; CHECK: vrev32.16
%v = bitcast fp128 %val to <8 x i16>
%w = load <8 x i16>, <8 x i16>* @v8i16
%a = add <8 x i16> %v, %w
store <8 x i16> %a, <8 x i16>* %store
ret void
}
define void @conv_v8i16_to_f128( <8 x i16>* %load, <8 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v8i16_to_f128:
; CHECK: vrev32.16
%v = load <8 x i16>, <8 x i16>* %load
%w = load <8 x i16>, <8 x i16>* @v8i16
%a = add <8 x i16> %v, %w
%f = bitcast <8 x i16> %a to fp128
call void @conv_f128_to_v8i16( fp128 %f, <8 x i16>* %store )
ret void
}
define void @conv_f128_to_v4f32( fp128 %val, <4 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_f128_to_v4f32:
; CHECK: vrev64.32
%v = bitcast fp128 %val to <4 x float>
%w = load <4 x float>, <4 x float>* @v4f32
%a = fadd <4 x float> %v, %w
store <4 x float> %a, <4 x float>* %store
ret void
}
define void @conv_v4f32_to_f128( <4 x float>* %load, <4 x float>* %store ) {
; CHECK-LABEL: conv_v4f32_to_f128:
; CHECK: vrev64.32
%v = load <4 x float>, <4 x float>* %load
%w = load <4 x float>, <4 x float>* @v4f32
%a = fadd <4 x float> %v, %w
%f = bitcast <4 x float> %a to fp128
call void @conv_f128_to_v4f32( fp128 %f, <4 x float>* %store )
ret void
}
define void @arg_v4i32( <4 x i32> %var, <4 x i32>* %store ) {
; CHECK-LABEL: arg_v4i32:
; CHECK: vmov [[REG2:d[0-9]+]], r3, r2
; CHECK: vmov [[REG1:d[0-9]+]], r1, r0
; CHECK: vst1.64 {[[REG1]], [[REG2]]},
; CHECK-HARD-LABEL: arg_v4i32:
; CHECK-HARD-NOT: vmov
; CHECK-HARD: vst1.64 {d0, d1}
store <4 x i32> %var, <4 x i32>* %store
ret void
}
define void @arg_v8i16( <8 x i16> %var, <8 x i16>* %store ) {
; CHECK-LABEL: arg_v8i16:
; CHECK: vmov [[REG2:d[0-9]+]], r3, r2
; CHECK: vmov [[REG1:d[0-9]+]], r1, r0
; CHECK: vst1.64 {[[REG1]], [[REG2]]},
; CHECK-HARD-LABEL: arg_v8i16:
; CHECK-HARD-NOT: vmov
; CHECK-HARD: vst1.64 {d0, d1}
store <8 x i16> %var, <8 x i16>* %store
ret void
}
define void @arg_v16i8( <16 x i8> %var, <16 x i8>* %store ) {
; CHECK-LABEL: arg_v16i8:
; CHECK: vmov [[REG2:d[0-9]+]], r3, r2
; CHECK: vmov [[REG1:d[0-9]+]], r1, r0
; CHECK: vst1.64 {[[REG1]], [[REG2]]},
; CHECK-HARD-LABEL: arg_v16i8:
; CHECK-HARD-NOT: vmov
; CHECK-HARD: vst1.64 {d0, d1}
store <16 x i8> %var, <16 x i8>* %store
ret void
}