blob: 730ead79c488aefebf67625dad48c96227468654 [file] [log] [blame]
//===- MemRefToSPIRV.h - MemRef to SPIR-V Patterns --------------*- C++ -*-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// Provides patterns to convert MemRef dialect to SPIR-V dialect.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#ifndef MLIR_CONVERSION_MEMREFTOSPIRV_MEMREFTOSPIRV_H
#define MLIR_CONVERSION_MEMREFTOSPIRV_MEMREFTOSPIRV_H
#include "mlir/Transforms/DialectConversion.h"
namespace mlir {
class SPIRVTypeConverter;
/// Appends to a pattern list additional patterns for translating MemRef ops
/// to SPIR-V ops.
void populateMemRefToSPIRVPatterns(SPIRVTypeConverter &typeConverter,
RewritePatternSet &patterns);
} // namespace mlir
#endif // MLIR_CONVERSION_MEMREFTOSPIRV_MEMREFTOSPIRV_H