blob: ef73a8cdf9c48e5ab39ee35cb67149e6e90b83c7 [file] [log] [blame]
//===- PrettyTypedefDumper.cpp - PDBSymDumper impl for typedefs -- * C++ *-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#include "PrettyTypedefDumper.h"
#include "LinePrinter.h"
#include "PrettyBuiltinDumper.h"
#include "PrettyFunctionDumper.h"
#include "PrettyTypeDumper.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/IPDBSession.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBExtras.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBSymbolTypeEnum.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBSymbolTypeFunctionSig.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBSymbolTypePointer.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBSymbolTypeTypedef.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBSymbolTypeUDT.h"
using namespace llvm;
using namespace llvm::pdb;
TypedefDumper::TypedefDumper(LinePrinter &P) : PDBSymDumper(true), Printer(P) {}
void TypedefDumper::start(const PDBSymbolTypeTypedef &Symbol) {
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Keyword).get() << "typedef ";
uint32_t TargetId = Symbol.getTypeId();
if (auto TypeSymbol = Symbol.getSession().getSymbolById(TargetId))
TypeSymbol->dump(*this);
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Identifier).get() << " "
<< Symbol.getName();
}
void TypedefDumper::dump(const PDBSymbolTypeArray &Symbol) {
TypeDumper Dumper(Printer);
Dumper.dump(Symbol);
}
void TypedefDumper::dump(const PDBSymbolTypeBuiltin &Symbol) {
BuiltinDumper Dumper(Printer);
Dumper.start(Symbol);
}
void TypedefDumper::dump(const PDBSymbolTypeEnum &Symbol) {
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Keyword).get() << "enum ";
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Type).get() << " " << Symbol.getName();
}
void TypedefDumper::dump(const PDBSymbolTypePointer &Symbol) {
if (Symbol.isConstType())
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Keyword).get() << "const ";
if (Symbol.isVolatileType())
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Keyword).get() << "volatile ";
auto PointeeType = Symbol.getPointeeType();
if (auto FuncSig = unique_dyn_cast<PDBSymbolTypeFunctionSig>(PointeeType)) {
FunctionDumper::PointerType Pointer = FunctionDumper::PointerType::Pointer;
if (Symbol.isReference())
Pointer = FunctionDumper::PointerType::Reference;
FunctionDumper NestedDumper(Printer);
NestedDumper.start(*FuncSig, nullptr, Pointer);
} else {
PointeeType->dump(*this);
Printer << ((Symbol.isReference()) ? "&" : "*");
}
if (Symbol.getRawSymbol().isRestrictedType())
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Keyword).get() << " __restrict";
}
void TypedefDumper::dump(const PDBSymbolTypeFunctionSig &Symbol) {
FunctionDumper Dumper(Printer);
Dumper.start(Symbol, nullptr, FunctionDumper::PointerType::None);
}
void TypedefDumper::dump(const PDBSymbolTypeUDT &Symbol) {
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Keyword).get() << "class ";
WithColor(Printer, PDB_ColorItem::Type).get() << Symbol.getName();
}