blob: 99cdeed9fead94eb041e5012bf5f53b1935dfd20 [file] [log] [blame]
# bfd Ukrainian translation
# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd 2.21.53\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-02 14:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-23 17:57+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: aout-adobe.c:127
msgid "%B: Unknown section type in a.out.adobe file: %x\n"
msgstr "%B: невідомий тип розділу у файлі a.out.adobe: %x\n"
#: aout-cris.c:199
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type exported: %d"
msgstr "%s: експортовано некоректний тип пересування: %d"
#: aout-cris.c:242
msgid "%B: Invalid relocation type imported: %d"
msgstr "%B: імпортовано некоректний тип пересування: %d"
#: aout-cris.c:253
msgid "%B: Bad relocation record imported: %d"
msgstr "%B: імпортовано помилковий запис пересування: %d"
#: aoutx.h:1273 aoutx.h:1611
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: відтворення розділу «%s» у форматі об’єктних файлів a.out неможливе"
#: aoutx.h:1577
#, c-format
msgid "%s: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: відтворення розділу для символу «%s» у форматі об’єктних файлів a.out неможливе"
#: aoutx.h:1579 vms-alpha.c:7668
msgid "*unknown*"
msgstr "*невідомо*"
#: aoutx.h:4017 aoutx.h:4343
msgid "%P: %B: unexpected relocation type\n"
msgstr "%P: %B: неочікуваний тип пересування\n"
#: aoutx.h:5374
#, c-format
msgid "%s: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%s: підтримки придатних до пересування посилань з %s до %s не передбачено"
#: archive.c:2194
msgid "Warning: writing archive was slow: rewriting timestamp\n"
msgstr "Попередження: записування архіву було повільним: перезаписуємо часову позначку\n"
#: archive.c:2482
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Читання часової позначки mod архівного файла"
#: archive.c:2506
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Записування оновленої часової позначки armap"
#: bfd.c:398
msgid "No error"
msgstr "Немає помилок"
#: bfd.c:399
msgid "System call error"
msgstr "Помилка системного виклику"
#: bfd.c:400
msgid "Invalid bfd target"
msgstr "Некоректне призначення bfd"
#: bfd.c:401
msgid "File in wrong format"
msgstr "Файл у помилковому форматі"
#: bfd.c:402
msgid "Archive object file in wrong format"
msgstr "Архівний об’єктний файл у помилковому форматі"
#: bfd.c:403
msgid "Invalid operation"
msgstr "Некоректна дія"
#: bfd.c:404
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Пам’ять вичерпано"
#: bfd.c:405
msgid "No symbols"
msgstr "Немає символів"
#: bfd.c:406
msgid "Archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "У архіві немає покажчика; запустіть ranlib, щоб його додати"
#: bfd.c:407
msgid "No more archived files"
msgstr "Більше архівованих файлів немає"
#: bfd.c:408
msgid "Malformed archive"
msgstr "Архів з пошкодженим форматуванням"
#: bfd.c:409
msgid "File format not recognized"
msgstr "Формат файла не розпізнано"
#: bfd.c:410
msgid "File format is ambiguous"
msgstr "Формат файла є неоднозначним"
#: bfd.c:411
msgid "Section has no contents"
msgstr "Розділ не має вмісту"
#: bfd.c:412
msgid "Nonrepresentable section on output"
msgstr "Розділ, непридатний для виведення даних"
#: bfd.c:413
msgid "Symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "Символ потребує розділу діагностики, якого не існує"
#: bfd.c:414
msgid "Bad value"
msgstr "помилкове значення"
#: bfd.c:415
msgid "File truncated"
msgstr "Файл обрізано"
#: bfd.c:416
msgid "File too big"
msgstr "Файл є надто великим"
#: bfd.c:417
#, c-format
msgid "Error reading %s: %s"
msgstr "Помилка під час читання %s: %s"
#: bfd.c:418
msgid "#<Invalid error code>"
msgstr "#<некоректний код помилки>"
#: bfd.c:945
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "Оператором контролю BFD %s виявлено помилку %s:%d"
#: bfd.c:957
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "Внутрішня помилка BFD %s, перериваємо роботу у %s, рядок %d у %s\n"
#: bfd.c:961
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d\n"
msgstr "Внутрішня помилка BFD %s, перериваємо роботу у %s, рядок %d\n"
#: bfd.c:963
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Будь ласка, повідомте про цю ваду.\n"
#: bfdwin.c:206
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "не відображено: дані=%lx відображено=%d\n"
#: bfdwin.c:209
#, c-format
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "не відображено: не встановлено змінну середовища var\n"
#: binary.c:271
#, c-format
msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
msgstr "Попередження: виконується запис розділу «%s» за надто великим (тобто від’ємним) відступом у файлі, 0x%lx."
#: bout.c:1146 elf-m10300.c:2075 elf32-avr.c:1654 elf32-frv.c:5731
#: elfxx-sparc.c:2796 reloc.c:5677 reloc16.c:162 elf32-ia64.c:360
#: elf64-ia64.c:360
msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
msgstr "%P%F: --relax і -r не можна використовувати одночасно\n"
#: cache.c:226
msgid "reopening %B: %s\n"
msgstr "повторне відкриття %B: %s\n"
#: coff-alpha.c:491
msgid ""
"%B: Cannot handle compressed Alpha binaries.\n"
" Use compiler flags, or objZ, to generate uncompressed binaries."
msgstr ""
"%B: обробка стиснутих двійкових файлів Alpha неможлива.\n"
" Скористайтеся прапорцями компілятора або objZ для створення нестиснених двійкових файлів."
#: coff-alpha.c:648
msgid "%B: unknown/unsupported relocation type %d"
msgstr "%B: невідомий або непідтримуваний тип пересування %d"
#: coff-alpha.c:900 coff-alpha.c:937 coff-alpha.c:2025 coff-mips.c:1003
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "Використано відносне пересування GP, втім, GP не визначено"
#: coff-alpha.c:1502
msgid "using multiple gp values"
msgstr "використовується декілька значень gp"
#: coff-alpha.c:1561
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELHIGH"
msgstr "%B: пересування, підтримки якого не передбачено: ALPHA_R_GPRELHIGH"
#: coff-alpha.c:1568
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELLOW"
msgstr "%B: пересування, підтримки якого не передбачено: ALPHA_R_GPRELLOW"
#: coff-alpha.c:1575 elf32-m32r.c:2493 elf64-alpha.c:4079 elf64-alpha.c:4228
#: elf32-ia64.c:3845 elf64-ia64.c:3845
msgid "%B: unknown relocation type %d"
msgstr "%B: невідомий тип пересування %d"
#: coff-arm.c:1038
#, c-format
msgid "%B: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: не вдалося знайти склейку THUMB «%s» для «%s»"
#: coff-arm.c:1067
#, c-format
msgid "%B: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: не вдалося знайти склейку ARM «%s» для «%s»"
#: coff-arm.c:1369 elf32-arm.c:6980
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: arm call to thumb"
msgstr ""
"%B(%s): попередження: сумісну роботу не увімкнено.\n"
" перша згадка: %B: виклик arm до thumb"
#: coff-arm.c:1459
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm\n"
" consider relinking with --support-old-code enabled"
msgstr ""
"%B(%s): попередження: сумісну роботу не увімкнено.\n"
" перша згадка: %B: виклик arm до arm\n"
" спробуйте повторне об’єднання з увімкненим --support-old-code"
#: coff-arm.c:1754 coff-tic80.c:695 cofflink.c:3081
msgid "%B: bad reloc address 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: помилкова адреса пересування 0x%lx у розділі «%A»"
#: coff-arm.c:2079
msgid "%B: illegal symbol index in reloc: %d"
msgstr "%B: некоректний індекс символу у пересуванні: %d"
#: coff-arm.c:2210
#, c-format
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas %B is compiled for APCS-%d"
msgstr "помилка: %B зібрано для APCS-%d, а %B зібрано для APCS-%d"
#: coff-arm.c:2226 elf32-arm.c:15580
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in float registers, whereas %B passes them in integer registers"
msgstr "помилка: %B передає числа з рухомою комою до регістрів, а %B передає їх у цілочисельні регістри"
#: coff-arm.c:2229 elf32-arm.c:15584
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in integer registers, whereas %B passes them in float registers"
msgstr "помилка: %B передає цілі числа до регістрів, а %B передає їх у регістри чисел з рухомою комою"
#: coff-arm.c:2243
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as position independent code, whereas target %B is absolute position"
msgstr "помилка: %B зібрано як код з незалежним позиціюванням, а призначення %B визначено у форматі абсолютної позиції"
#: coff-arm.c:2246
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as absolute position code, whereas target %B is position independent"
msgstr "помилка: %B зібрано як код з абсолютним позиціюванням, а призначення %B визначено у форматі незалежної позиції"
#: coff-arm.c:2274 elf32-arm.c:15649
#, c-format
msgid "Warning: %B supports interworking, whereas %B does not"
msgstr "Попередження: у %B передбачено сумісну роботу, а у %B не передбачено"
#: coff-arm.c:2277 elf32-arm.c:15655
#, c-format
msgid "Warning: %B does not support interworking, whereas %B does"
msgstr "Попередження: у %B не передбачено сумісної роботи, а у %B передбачено"
#: coff-arm.c:2301
#, c-format
msgid "private flags = %x:"
msgstr "закриті прапорці = %x:"
#: coff-arm.c:2309 elf32-arm.c:11752
#, c-format
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [числа з рухомою комою передано до регістрів чисел з рухомою комою]"
#: coff-arm.c:2311
#, c-format
msgid " [floats passed in integer registers]"
msgstr " [числа з рухомою комою передано до цілочисельних регістрів]"
#: coff-arm.c:2314 elf32-arm.c:11755
#, c-format
msgid " [position independent]"
msgstr " [незалежний від позиції]"
#: coff-arm.c:2316
#, c-format
msgid " [absolute position]"
msgstr " [з абсолютним позиціюванням]"
#: coff-arm.c:2320
#, c-format
msgid " [interworking flag not initialised]"
msgstr " [прапорець сумісної роботи не ініціалізовано]"
#: coff-arm.c:2322
#, c-format
msgid " [interworking supported]"
msgstr " [підтримується сумісна робота]"
#: coff-arm.c:2324
#, c-format
msgid " [interworking not supported]"
msgstr " [сумісна робота не підтримується]"
#: coff-arm.c:2370 elf32-arm.c:10787
#, c-format
msgid "Warning: Not setting interworking flag of %B since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "Попередження: прапорець сумісної роботи у %B не встановлено, оскільки його вже було визначено так, щоб він забороняв сумісну роботу"
#: coff-arm.c:2374 elf32-arm.c:10791
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B due to outside request"
msgstr "Попередження: знято прапорець сумісної роботи у %B у відповідь на запит ззовні"
#: coff-h8300.c:1122
#, c-format
msgid "cannot handle R_MEM_INDIRECT reloc when using %s output"
msgstr "пересування неможливо обробити R_MEM_INDIRECT, якщо використано виведення до %s"
#: coff-i860.c:147
#, c-format
msgid "relocation `%s' not yet implemented"
msgstr "пересування «%s» ще не реалізовано"
#: coff-i860.c:605 coff-tic54x.c:398 coffcode.h:5192
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%B: попередження: некоректний індекс символу %ld у пересуваннях"
#: coff-i960.c:143 coff-i960.c:506
msgid "uncertain calling convention for non-COFF symbol"
msgstr "непевні правила виклику для символу поза COFF"
#: coff-m68k.c:506 elf32-bfin.c:5689 elf32-cr16.c:2897 elf32-m68k.c:4677
msgid "unsupported reloc type"
msgstr "непідтримуваний тип пересування"
#: coff-mips.c:688 elf32-mips.c:1014 elf32-score.c:430 elf32-score7.c:330
#: elf64-mips.c:2019 elfn32-mips.c:1832
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "відносне пересування GP, але _gp не визначено"
#: coff-or32.c:229
msgid "Unrecognized reloc"
msgstr "Нерозпізнане пересування"
#: coff-rs6000.c:2676
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type 0x%02x"
msgstr "%s: непідтримуваний тип пересування 0x%02x"
#: coff-rs6000.c:2761
#, c-format
msgid "%s: TOC reloc at 0x%x to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%s: пересування TOC за адресою 0x%x до символу «%s», який немає запису у TOC"
#: coff-rs6000.c:3512 coff64-rs6000.c:2111
msgid "%B: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%B: символ «%s» належить до нерозпізнаного smclas %d"
#: coff-sh.c:521
#, c-format
msgid "SH Error: unknown reloc type %d"
msgstr "Помилка SH: невідомий тип пересування, %d"
#: coff-tic4x.c:195 coff-tic54x.c:299 coff-tic80.c:458
#, c-format
msgid "Unrecognized reloc type 0x%x"
msgstr "Нерозпізнаний тип пересування 0x%x"
#: coff-tic4x.c:240
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%s: попередження: некоректний індекс символу %ld у пересуваннях"
#: coff-w65.c:367
#, c-format
msgid "ignoring reloc %s\n"
msgstr "ігноруємо пересування %s\n"
#: coffcode.h:991
msgid "%B: warning: COMDAT symbol '%s' does not match section name '%s'"
msgstr "%B: попередження: символ COMDAT «%s» не відповідає назві розділу «%s»"
#. Generate a warning message rather using the 'unhandled'
#. variable as this will allow some .sys files generate by
#. other toolchains to be processed. See bugzilla issue 196.
#: coffcode.h:1215
msgid "%B: Warning: Ignoring section flag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED in section %s"
msgstr "%B: попередження: ігноруємо прапорець розділу IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED у розділі %s"
#: coffcode.h:1282
msgid "%B (%s): Section flag %s (0x%x) ignored"
msgstr "%B (%s): прапорець розділу %s (0x%x) проігноровано"
#: coffcode.h:2424
#, c-format
msgid "Unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "Нерозпізнаний ідентифікатор призначення TI COFF, «0x%x»"
#: coffcode.h:2738
msgid "%B: reloc against a non-existant symbol index: %ld"
msgstr "%B: пересування за нествореним індексом символу: %ld"
#: coffcode.h:3296
msgid "%B: too many sections (%d)"
msgstr "%B: занадто багато розділів (%d)"
#: coffcode.h:3712
msgid "%B: section %s: string table overflow at offset %ld"
msgstr "%B: розділ %s: переповнення таблиці рядків за відступом %ld"
#: coffcode.h:4517
msgid "%B: warning: line number table read failed"
msgstr "%B: попередження: помилка читання з таблиці номерів рядків"
#: coffcode.h:4547
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in line numbers"
msgstr "%B: попередження: некоректний індекс символу %ld у номерах рядків"
#: coffcode.h:4561
msgid "%B: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%B: попередження: дублювання даних щодо номерів рядків для «%s»"
#: coffcode.h:4961
msgid "%B: Unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%B: невідомий клас зберігання даних %d для символу %s «%s»"
#: coffcode.h:5087
msgid "warning: %B: local symbol `%s' has no section"
msgstr "попередження: %B: локальний символ «%s» не має розділу"
#: coffcode.h:5231
msgid "%B: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
msgstr "%B: некоректний тип пересування %d за адресою 0x%lx"
#: coffgen.c:1578
msgid "%B: bad string table size %lu"
msgstr "%B: помилковий розмір таблиці рядків %lu"
#: cofflink.c:533 elflink.c:4353
msgid "Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %B"
msgstr "Попередження: тип символу «%s» змінено з %d на %d у %B"
#: cofflink.c:2330
msgid "%B: relocs in section `%A', but it has no contents"
msgstr "%B: пересування у розділі «%A», але у цьому розділі немає змісту"
#: cofflink.c:2392 elflink.c:9554
msgid "%X`%s' referenced in section `%A' of %B: defined in discarded section `%A' of %B\n"
msgstr "На %X«%s» посилається розділ «%A» %B: визначено у відкинутому розділі «%A» %B\n"
#: cofflink.c:2690 coffswap.h:826
#, c-format
msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: %s: переповнення під час пересування: 0x%lx > 0xffff"
#: cofflink.c:2699 coffswap.h:812
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: попередження: %s: переповнення номера рядка: 0x%lx > 0xffff"
#: cpu-arm.c:189 cpu-arm.c:200
msgid "error: %B is compiled for the EP9312, whereas %B is compiled for XScale"
msgstr "помилка: B зібрано для EP9312, а %B зібрано для XScale"
#: cpu-arm.c:333
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %s"
msgstr "попередження: не вдалося оновити зміст розділу %s у %s"
#: dwarf2.c:490
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Can't find %s section."
msgstr "Помилка dwarf: не вдалося знайти розділ %s."
#: dwarf2.c:518
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Offset (%lu) greater than or equal to %s size (%lu)."
msgstr "Помилка dwarf: відступ (%lu) є більшим або рівним за розмір %s (%lu)."
#: dwarf2.c:940
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %u."
msgstr "Помилка dwarf: некоректне або непридатне до обробки значення FORM: %u."
#: dwarf2.c:1191
msgid "Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."
msgstr "Помилка dwarf: пошкоджений розділ номерів рядків (помилковий номер файла)."
#: dwarf2.c:1443
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Unhandled .debug_line version %d."
msgstr "Помилка dwarf: непридатна до обробки версія .debug_line, %d."
#: dwarf2.c:1465
msgid "Dwarf Error: Invalid maximum operations per instruction."
msgstr "Помилка dwarf: некоректна максимальна кількість дій на команду."
#: dwarf2.c:1652
msgid "Dwarf Error: mangled line number section."
msgstr "Помилка dwarf: пошкоджений розділ номерів рядків."
#: dwarf2.c:1978 dwarf2.c:2098 dwarf2.c:2383
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."
msgstr "Помилка dwarf: не вдалося знайти скорочений номер %u."
#: dwarf2.c:2344
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2, 3 and 4 information."
msgstr "Помилка dwarf: виявлено версію dwarf «%u», але у цій функції читання передбачено обробку лише версій даних 2, 3 і 4."
#: dwarf2.c:2351
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'."
msgstr "Помилка у dwarf: виявлено розмір адреси «%u», втім у функції читання не передбачено розмірів, що перевищують «%u»."
#: dwarf2.c:2374
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Bad abbrev number: %u."
msgstr "Помилка dwarf: помилковий скорочений номер: %u."
#: ecoff.c:1237
#, c-format
msgid "Unknown basic type %d"
msgstr "Невідомий основний тип %d"
#: ecoff.c:1494
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1501 ecoff.c:1504
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Перший символ: %ld"
#: ecoff.c:1516
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Символ за кінцем: %-7ld Тип: %s"
#: ecoff.c:1523
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Локальний символ: %ld"
#: ecoff.c:1531
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" struct; символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1536
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" union; символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1541
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" enum; символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1547
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Тип: %s"
#: elf-attrs.c:569
msgid "error: %B: Object has vendor-specific contents that must be processed by the '%s' toolchain"
msgstr "помилка: %B: у об’єкті містяться дані у специфічному форматі, ці дані має бути оброблено набором інструментів «%s»"
#: elf-attrs.c:578
msgid "error: %B: Object tag '%d, %s' is incompatible with tag '%d, %s'"
msgstr "помилка: %B: мітка об’єкта «%d, %s» несумісна з міткою «%d, %s»"
#: elf-eh-frame.c:913
msgid "%P: error in %B(%A); no .eh_frame_hdr table will be created.\n"
msgstr "%P: помилка у %B(%A); таблицю .eh_frame_hdr не буде створено.\n"
#: elf-eh-frame.c:1165
msgid "%P: fde encoding in %B(%A) prevents .eh_frame_hdr table being created.\n"
msgstr "%P: кодування fde у %B(%A) перешкоджає створенню таблиці .eh_frame_hdr.\n"
#: elf-eh-frame.c:1583
msgid "%P: DW_EH_PE_datarel unspecified for this architecture.\n"
msgstr "%P: DW_EH_PE_datarel не визначено для цієї архітектури.\n"
#: elf-ifunc.c:179
msgid "%F%P: dynamic STT_GNU_IFUNC symbol `%s' with pointer equality in `%B' can not be used when making an executable; recompile with -fPIE and relink with -pie\n"
msgstr ""
#: elf-m10200.c:450 elf-m10300.c:1571 elf32-avr.c:1221 elf32-bfin.c:3209
#: elf32-cr16.c:1482 elf32-cr16c.c:780 elf32-cris.c:2077 elf32-crx.c:922
#: elf32-d10v.c:509 elf32-fr30.c:609 elf32-frv.c:4102 elf32-h8300.c:509
#: elf32-i860.c:1211 elf32-ip2k.c:1468 elf32-iq2000.c:684 elf32-lm32.c:1168
#: elf32-m32c.c:553 elf32-m32r.c:3111 elf32-m68hc1x.c:1138 elf32-mep.c:535
#: elf32-microblaze.c:1231 elf32-moxie.c:282 elf32-msp430.c:486 elf32-mt.c:395
#: elf32-openrisc.c:404 elf32-score.c:2731 elf32-score7.c:2540
#: elf32-spu.c:5042 elf32-v850.c:2143 elf32-xstormy16.c:941 elf64-mmix.c:1522
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "внутрішня помилка: вихід за межі діапазону"
#: elf-m10200.c:454 elf-m10300.c:1575 elf32-avr.c:1225 elf32-bfin.c:3213
#: elf32-cr16.c:1486 elf32-cr16c.c:784 elf32-cris.c:2081 elf32-crx.c:926
#: elf32-d10v.c:513 elf32-fr30.c:613 elf32-frv.c:4106 elf32-h8300.c:513
#: elf32-i860.c:1215 elf32-iq2000.c:688 elf32-lm32.c:1172 elf32-m32c.c:557
#: elf32-m32r.c:3115 elf32-m68hc1x.c:1142 elf32-mep.c:539
#: elf32-microblaze.c:1235 elf32-moxie.c:286 elf32-msp430.c:490
#: elf32-openrisc.c:408 elf32-score.c:2735 elf32-score7.c:2544
#: elf32-spu.c:5046 elf32-v850.c:2147 elf32-xstormy16.c:945 elf64-mmix.c:1526
#: elfxx-mips.c:9193
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "внутрішня помилка: непідтримувана помилка пересування"
#: elf-m10200.c:458 elf32-cr16.c:1490 elf32-cr16c.c:788 elf32-crx.c:930
#: elf32-d10v.c:517 elf32-h8300.c:517 elf32-lm32.c:1176 elf32-m32r.c:3119
#: elf32-m68hc1x.c:1146 elf32-microblaze.c:1239 elf32-score.c:2739
#: elf32-score7.c:2548 elf32-spu.c:5050
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "внутрішня помилка: небезпечна помилка"
#: elf-m10200.c:462 elf-m10300.c:1591 elf32-avr.c:1233 elf32-bfin.c:3221
#: elf32-cr16.c:1494 elf32-cr16c.c:792 elf32-cris.c:2089 elf32-crx.c:934
#: elf32-d10v.c:521 elf32-fr30.c:621 elf32-frv.c:4114 elf32-h8300.c:521
#: elf32-i860.c:1223 elf32-ip2k.c:1483 elf32-iq2000.c:696 elf32-lm32.c:1180
#: elf32-m32c.c:565 elf32-m32r.c:3123 elf32-m68hc1x.c:1150 elf32-mep.c:547
#: elf32-microblaze.c:1243 elf32-moxie.c:294 elf32-msp430.c:498 elf32-mt.c:403
#: elf32-openrisc.c:416 elf32-score.c:2748 elf32-score7.c:2552
#: elf32-spu.c:5054 elf32-v850.c:2167 elf32-xstormy16.c:953 elf64-mmix.c:1534
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "внутрішня помилка: невідома помилка"
#: elf-m10300.c:1515 elf32-arm.c:10365 elf32-i386.c:4107 elf32-m32r.c:2604
#: elf32-m68k.c:4156 elf32-s390.c:3010 elf32-sh.c:4223 elf32-xtensa.c:3067
#: elf64-s390.c:2985 elf64-sh64.c:1636 elf64-x86-64.c:3882 elfxx-sparc.c:3807
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): нерозв’язне пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf-m10300.c:1580
msgid "error: inappropriate relocation type for shared library (did you forget -fpic?)"
msgstr "помилка: невідповідний тип пересування для бібліотеки спільного використання (забули -fpic?)"
#: elf-m10300.c:1583
msgid "%B: error: taking the address of protected function '%s' cannot be done when making a shared library"
msgstr "%B: помилка: не можна виконувати отримання адреси захищеної функції «%s» під час створення бібліотеки спільного використання"
#: elf-m10300.c:1586
msgid "internal error: suspicious relocation type used in shared library"
msgstr "внутрішня помилка: підозріливий тип пересування у бібліотеці спільного використання"
#: elf-m10300.c:4384 elf32-arm.c:12743 elf32-cr16.c:2451 elf32-cris.c:3044
#: elf32-hppa.c:1894 elf32-i370.c:503 elf32-i386.c:2043 elf32-lm32.c:1868
#: elf32-m32r.c:1927 elf32-m68k.c:3252 elf32-s390.c:1652 elf32-sh.c:2931
#: elf32-tic6x.c:2160 elf32-vax.c:1040 elf64-s390.c:1635 elf64-sh64.c:3377
#: elf64-x86-64.c:1985 elfxx-sparc.c:2104
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size"
msgstr "динамічна змінна «%s» має нульовий розмір"
#: elf.c:334
msgid "%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"
msgstr "%B: некоректний відступ рядка, %u >= %lu, для розділу «%s»"
#: elf.c:446
msgid "%B symbol number %lu references nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"
msgstr "%B номер символу %lu посилається на розділ SHT_SYMTAB_SHNDX, якого не існує"
#: elf.c:602
msgid "%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"
msgstr "%B: пошкоджені дані поля розміру у заголовку розділу груп: 0x%lx"
#: elf.c:638
msgid "%B: invalid SHT_GROUP entry"
msgstr "%B: некоректний запис SHT_GROUP"
#: elf.c:708
msgid "%B: no group info for section %A"
msgstr "%B: немає даних щодо групи для розділу %A"
#: elf.c:737 elf.c:3121 elflink.c:10144
msgid "%B: warning: sh_link not set for section `%A'"
msgstr "%B: попередження: не встановлено sh_link для розділу «%A»"
#: elf.c:756
msgid "%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"
msgstr "%B: sh_link [%d] у розділі «%A» є некоректним"
#: elf.c:791
msgid "%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"
msgstr "%B: невідомий [%d] розділ «%s» у групі [%s]"
#: elf.c:1041
msgid "%B: unable to initialize commpress status for section %s"
msgstr "%B: не вдалося ініціалізувати стан стискання для розділу %s"
#: elf.c:1061
msgid "%B: unable to initialize decommpress status for section %s"
msgstr "%B: не вдалося ініціалізувати стан розпакування для розділу %s"
#: elf.c:1181
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Заголовок програми:\n"
#: elf.c:1223
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Динамічний розділ:\n"
#: elf.c:1359
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Визначення версій:\n"
#: elf.c:1384
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Посилання на версії:\n"
#: elf.c:1389
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " потрібні %s:\n"
#: elf.c:1796
msgid "%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%B: некоректне посилання %lu для розділу пересування %s (індекс %u)"
#: elf.c:1966
msgid "%B: don't know how to handle allocated, application specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: спосіб обробки розміщеного невідомий, специфічний для програми розділ «%s» [0x%8x]"
#: elf.c:1978
msgid "%B: don't know how to handle processor specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: спосіб обробки специфічного для процесора розділу `%s' [0x%8x] невідомий"
#: elf.c:1989
msgid "%B: don't know how to handle OS specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: спосіб обробки специфічного для ОС розділу «%s» [0x%8x] невідомий"
#: elf.c:1999
msgid "%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: спосіб обробки розділу «%s» [0x%8x] невідомий"
#: elf.c:2634
#, c-format
msgid "warning: section `%A' type changed to PROGBITS"
msgstr "попередження: тип розділу «%A» змінено на PROGBITS"
#: elf.c:3078
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link розділу «%A» вказує на відкинутий розділ «%A» «%B»"
#: elf.c:3101
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link розділу «%A» вказує на вилучений розділ «%A» «%B»"
#: elf.c:4527
msgid "%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"
msgstr "%B: перший розділ у сегменті PT_DYNAMIC не є розділом .dynamic"
#: elf.c:4554
msgid "%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%B: недостатньо місця для заголовків програми, спробуйте виконати компонування з -N"
#: elf.c:4641
msgid "%B: section %A lma %#lx adjusted to %#lx"
msgstr "%B: lma %#lx розділу %A скориговано до %#lx"
#: elf.c:4774
msgid "%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"
msgstr "%B: розділ «%A» не може бути розподілено у сегменті %d"
#: elf.c:4822
msgid "%B: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%B: попередження: розподілений розділ «%s» перебуває за межами сегмента"
#: elf.c:5322
msgid "%B: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%B: потрібен символ «%s», але його немає"
#: elf.c:5660
msgid "%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"
msgstr "%B: попередження: виявлено порожній завантажувальний сегмент, так і треба?\n"
#: elf.c:6688
#, c-format
msgid "Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "Не вдалося знайти рівноцінний розділ виведення даних для символу «%s» з розділу «%s»"
#: elf.c:7684
msgid "%B: unsupported relocation type %s"
msgstr "%B: непідтримуваний тип пересування %s"
#: elf32-arm.c:3590
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: Thumb call to ARM"
msgstr ""
"%B(%s): попередження: сумісну роботу не увімкнено.\n"
" перша згадка: %B: виклик thumb до ARM"
#: elf32-arm.c:3637
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: ARM call to Thumb"
msgstr ""
"%B(%s): попередження: сумісну роботу не увімкнено.\n"
" перша згадка: %B: виклик ARM до Thumb"
#: elf32-arm.c:3849 elf32-arm.c:5286
#, c-format
msgid "%s: cannot create stub entry %s"
msgstr "%s: не вдалося створити шаблонний запис %s"
#: elf32-arm.c:5402
#, c-format
msgid "unable to find THUMB glue '%s' for '%s'"
msgstr "не вдалося знайти склейку THUMB «%s» для «%s»"
#: elf32-arm.c:5438
#, c-format
msgid "unable to find ARM glue '%s' for '%s'"
msgstr "не вдалося знайти склейку ARM «%s» для «%s»"
#: elf32-arm.c:5964
msgid "%B: BE8 images only valid in big-endian mode."
msgstr "%B: образи BE8 є чинними лише у режимі big-endian."
#. Give a warning, but do as the user requests anyway.
#: elf32-arm.c:6194
msgid "%B: warning: selected VFP11 erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%B: попередження: вибраний спосіб уникнення помилки VFP11 не є необхідним для архітектури призначення"
#: elf32-arm.c:6738 elf32-arm.c:6758
msgid "%B: unable to find VFP11 veneer `%s'"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:6806
#, c-format
msgid "Invalid TARGET2 relocation type '%s'."
msgstr "Некоректний тип пересування у TARGET2, «%s»."
#: elf32-arm.c:6890
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm"
msgstr ""
"%B(%s): попередження: сумісну роботу не увімкнено.\n"
" перша згадка: %B: виклик thumb до arm"
#: elf32-arm.c:7674
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' in TLS trampoline"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:7713
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' in TLS trampoline"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:8166
msgid "\\%B: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."
msgstr ""
#: elf32-arm.c:8575
msgid "%B: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."
msgstr ""
#: elf32-arm.c:9408
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:9431
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:9460
msgid "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:9675
msgid "%B(%A+0x%lx): Only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:9715 elf32-arm.c:9802 elf32-arm.c:9885 elf32-arm.c:9970
msgid "%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): переповнення під час спроби поділу 0x%lx з метою групового пересування %s"
#: elf32-arm.c:10209 elf32-sh.c:4112 elf64-sh64.c:1544
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): пересування %s щодо розділу SEC_MERGE"
#: elf32-arm.c:10320 elf32-m68k.c:4191 elf32-xtensa.c:2805
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s використовується з символом TLS %s"
#: elf32-arm.c:10321 elf32-m68k.c:4192 elf32-xtensa.c:2806
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with non-TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s використовується з символом поза TLS %s"
#: elf32-arm.c:10399 elf32-tic6x.c:2751
msgid "out of range"
msgstr "поза діапазоном"
#: elf32-arm.c:10403 elf32-tic6x.c:2755
msgid "unsupported relocation"
msgstr "непідтримуване пересування"
#: elf32-arm.c:10411 elf32-tic6x.c:2763
msgid "unknown error"
msgstr "невідома помилка"
#: elf32-arm.c:10836
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B because non-interworking code in %B has been linked with it"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:10930
msgid "%B: Unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: невідомий обов’язковий атрибути об’єкта EABI %d"
#: elf32-arm.c:10938
msgid "Warning: %B: Unknown EABI object attribute %d"
msgstr "Попередження: %B: невідомий атрибут об’єкта EABI %d"
#: elf32-arm.c:11119
msgid "error: %B: Unknown CPU architecture"
msgstr "помилка: %B: невідома архітектура процесора"
#: elf32-arm.c:11157
msgid "error: %B: Conflicting CPU architectures %d/%d"
msgstr "помилка: %B: конфлікт архітектур процесорів %d/%d"
#: elf32-arm.c:11206
msgid "Error: %B has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "Помилка: для %B визначено одразу обидва атрибути Tag_MPextension_use, current і legacy"
#: elf32-arm.c:11231
msgid "error: %B uses VFP register arguments, %B does not"
msgstr "помилка: у %B використовуються аргументи регістри VFP, а у %B — ні"
#: elf32-arm.c:11376
msgid "error: %B: unable to merge virtualization attributes with %B"
msgstr "помилка: %B: об’єднання атрибутів віртуалізації з %B неможливе"
#: elf32-arm.c:11402
msgid "error: %B: Conflicting architecture profiles %c/%c"
msgstr "помилка: %B: конфлікт профілів архітектур, %c/%c"
#: elf32-arm.c:11503
msgid "Warning: %B: Conflicting platform configuration"
msgstr "Попередження: %B: конфлікт налаштувань платформ"
#: elf32-arm.c:11512
msgid "error: %B: Conflicting use of R9"
msgstr "помилка: %B: конфлікт у використанні R9"
#: elf32-arm.c:11524
msgid "error: %B: SB relative addressing conflicts with use of R9"
msgstr "помилка: %B: використання відносної адресації SB конфліктує з використанням R9"
#: elf32-arm.c:11537
msgid "warning: %B uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:11568
msgid "warning: %B uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:11580
msgid "error: %B uses iWMMXt register arguments, %B does not"
msgstr "помилка: у %B використовуються аргументи-регістри iWMMXt, а у %B — ні"
#: elf32-arm.c:11597
msgid "error: fp16 format mismatch between %B and %B"
msgstr "помилка: розбіжності у визначенні форматування fp16 між %B та %B"
#: elf32-arm.c:11621
msgid "DIV usage mismatch between %B and %B"
msgstr "розбіжності у використанні DIV між %B та %B"
#: elf32-arm.c:11640
msgid "%B has has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr ""
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.
#: elf32-arm.c:11728 elf32-bfin.c:5075 elf32-cris.c:4162 elf32-m68hc1x.c:1282
#: elf32-m68k.c:1235 elf32-score.c:3996 elf32-score7.c:3803 elf32-vax.c:528
#: elfxx-mips.c:12857
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "закриті прапорці = %lx:"
#: elf32-arm.c:11737
#, c-format
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [увімкнено сумісну роботу]"
#: elf32-arm.c:11745
#, c-format
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [формат float VFP]"
#: elf32-arm.c:11747
#, c-format
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [формат float Maverick]"
#: elf32-arm.c:11749
#, c-format
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [формат float FPA]"
#: elf32-arm.c:11758
#, c-format
msgid " [new ABI]"
msgstr " [новий ABI]"
#: elf32-arm.c:11761
#, c-format
msgid " [old ABI]"
msgstr " [старий ABI]"
#: elf32-arm.c:11764
#, c-format
msgid " [software FP]"
msgstr " [програмна FP]"
#: elf32-arm.c:11773
#, c-format
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [Версія1 EABI]"
#: elf32-arm.c:11776 elf32-arm.c:11787
#, c-format
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [впорядкована таблиця символів]"
#: elf32-arm.c:11778 elf32-arm.c:11789
#, c-format
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [невпорядкована таблиця символів]"
#: elf32-arm.c:11784
#, c-format
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [Версія2 EABI]"
#: elf32-arm.c:11792
#, c-format
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [динамічні символи використовують індекс сегмента]"
#: elf32-arm.c:11795
#, c-format
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [символи відображення передують іншим]"
#: elf32-arm.c:11802
#, c-format
msgid " [Version3 EABI]"
msgstr " [Версія3 EABI]"
#: elf32-arm.c:11806
#, c-format
msgid " [Version4 EABI]"
msgstr " [Версія4 EABI]"
#: elf32-arm.c:11810
#, c-format
msgid " [Version5 EABI]"
msgstr " [Версія5 EABI]"
#: elf32-arm.c:11813
#, c-format
msgid " [BE8]"
msgstr " [BE8]"
#: elf32-arm.c:11816
#, c-format
msgid " [LE8]"
msgstr " [LE8]"
#: elf32-arm.c:11822
#, c-format
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr " <нерозпізнана версія EABI>"
#: elf32-arm.c:11829
#, c-format
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [придатний до пересування виконуваний файл]"
#: elf32-arm.c:11832
#, c-format
msgid " [has entry point]"
msgstr " [має вхідну точку]"
#: elf32-arm.c:11837
#, c-format
msgid "<Unrecognised flag bits set>"
msgstr "<Нерозпізнаний набір бітів прапорців>"
#: elf32-arm.c:12135 elf32-i386.c:1323 elf32-s390.c:1000 elf32-tic6x.c:2827
#: elf32-xtensa.c:1009 elf64-s390.c:960 elf64-x86-64.c:1172 elfxx-sparc.c:1370
msgid "%B: bad symbol index: %d"
msgstr "%B: помилковий індекс символу: %d"
#: elf32-arm.c:12283 elf64-x86-64.c:1370 elf64-x86-64.c:1541 elfxx-mips.c:7949
msgid "%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:13412
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s"
msgstr "Під час обробки файла сталися помилки, %s"
#: elf32-arm.c:14795
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub is allocated in unsafe location"
msgstr ""
#. There's not much we can do apart from complain if this
#. happens.
#: elf32-arm.c:14822
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub out of range (input file too large)"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:14916 elf32-arm.c:14938
msgid "%B: error: VFP11 veneer out of range"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15477
msgid "error: %B is already in final BE8 format"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15553
msgid "error: Source object %B has EABI version %d, but target %B has EABI version %d"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15569
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas target %B uses APCS-%d"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15594
msgid "error: %B uses VFP instructions, whereas %B does not"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15598
msgid "error: %B uses FPA instructions, whereas %B does not"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15608
msgid "error: %B uses Maverick instructions, whereas %B does not"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15612
msgid "error: %B does not use Maverick instructions, whereas %B does"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15631
msgid "error: %B uses software FP, whereas %B uses hardware FP"
msgstr ""
#: elf32-arm.c:15635
msgid "error: %B uses hardware FP, whereas %B uses software FP"
msgstr ""
#: elf32-avr.c:1229 elf32-bfin.c:3217 elf32-cris.c:2085 elf32-fr30.c:617
#: elf32-frv.c:4110 elf32-i860.c:1219 elf32-ip2k.c:1479 elf32-iq2000.c:692
#: elf32-m32c.c:561 elf32-mep.c:543 elf32-moxie.c:290 elf32-msp430.c:494
#: elf32-mt.c:399 elf32-openrisc.c:412 elf32-v850.c:2151 elf32-xstormy16.c:949
#: elf64-mmix.c:1530
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "внутрішня помилка: небезпечне пересування"
#: elf32-avr.c:2415 elf32-hppa.c:598 elf32-m68hc1x.c:166
msgid "%B: cannot create stub entry %s"
msgstr "%B: не вдалося створити шаблонний запис %s"
#: elf32-bfin.c:107 elf32-bfin.c:363
msgid "relocation should be even number"
msgstr "пересування має бути вказано парним числом"
#: elf32-bfin.c:1591
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:1624 elf32-i386.c:4150 elf32-m68k.c:4233 elf32-s390.c:3062
#: elf64-s390.c:3037 elf64-x86-64.c:3923
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): пересування щодо «%s»: помилка %d"
#: elf32-bfin.c:2723
msgid "%B: relocation at `%A+0x%x' references symbol `%s' with nonzero addend"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:2737
msgid "relocation references symbol not defined in the module"
msgstr "пересування посилається на символ, який не визначено у модулі"
#: elf32-bfin.c:2834
msgid "R_BFIN_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:2875 elf32-bfin.c:2998
msgid "cannot emit fixups in read-only section"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:2906 elf32-bfin.c:3036 elf32-lm32.c:1103 elf32-sh.c:5021
msgid "cannot emit dynamic relocations in read-only section"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:2956
msgid "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:3121
msgid "relocations between different segments are not supported"
msgstr "підтримки пересування між різними сегментами не передбачено"
#: elf32-bfin.c:3122
msgid "warning: relocation references a different segment"
msgstr "попередження: у пересуванні виявлено посилання на інший сегмент"
#: elf32-bfin.c:4967
msgid "%B: unsupported relocation type %i"
msgstr "%B: непідтримуваний тип пересування %i"
#: elf32-bfin.c:5121 elf32-frv.c:6805
#, c-format
msgid "%s: cannot link non-fdpic object file into fdpic executable"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:5125 elf32-frv.c:6809
#, c-format
msgid "%s: cannot link fdpic object file into non-fdpic executable"
msgstr ""
#: elf32-bfin.c:5279
#, c-format
msgid "*** check this relocation %s"
msgstr "*** перевірте це пересування: %s"
#: elf32-cris.c:1172
msgid "%B, section %A: unresolvable relocation %s against symbol `%s'"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1234
msgid "%B, section %A: No PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1236
msgid "%B, section %A: No PLT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1242 elf32-cris.c:1375 elf32-cris.c:1635 elf32-cris.c:1718
#: elf32-cris.c:1871 elf32-tic6x.c:2660
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[чию назву втрачено]"
#: elf32-cris.c:1361 elf32-tic6x.c:2645
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against local symbol"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1369 elf32-cris.c:1712 elf32-cris.c:1865 elf32-tic6x.c:2653
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against symbol `%s'"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1395
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s'"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1411
msgid "%B, section %A: relocation %s with no GOT created"
msgstr ""
#. We shouldn't get here for GCC-emitted code.
#: elf32-cris.c:1626
msgid "%B, section %A: relocation %s has an undefined reference to `%s', perhaps a declaration mixup?"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:1998
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for symbol: `%s' which is defined outside the program, perhaps a declaration mixup?"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:2051
msgid "(too many global variables for -fpic: recompile with -fPIC)"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:2058
msgid "(thread-local data too big for -fpic or -msmall-tls: recompile with -fPIC or -mno-small-tls)"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:3248
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" v10/v32 compatible object %s must not contain a PIC relocation"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:3353
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s not valid in a shared object; typically an option mixup, recompile with -fPIC"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:3567
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:3992
msgid ""
"%B, section `%A', to symbol `%s':\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:4111
msgid "Unexpected machine number"
msgstr "Неочікуваний номер машини"
#: elf32-cris.c:4165
#, c-format
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [символи містять префікс _]"
#: elf32-cris.c:4168
#, c-format
msgid " [v10 and v32]"
msgstr " [v10 та v32]"
#: elf32-cris.c:4171
#, c-format
msgid " [v32]"
msgstr " [v32]"
#: elf32-cris.c:4216
msgid "%B: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:4217
msgid "%B: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:4236
msgid "%B contains CRIS v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr ""
#: elf32-cris.c:4238
msgid "%B contains non-CRIS-v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr ""
#: elf32-dlx.c:142
#, c-format
msgid "BFD Link Error: branch (PC rel16) to section (%s) not supported"
msgstr ""
#: elf32-dlx.c:204
#, c-format
msgid "BFD Link Error: jump (PC rel26) to section (%s) not supported"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:1509 elf32-frv.c:1658
msgid "relocation requires zero addend"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:2888
msgid "%H: relocation to `%s+%v' may have caused the error above\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:2902
msgid "%H: relocation references symbol not defined in the module\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:2978
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF not applied to a call instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3019
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 not applied to an lddi instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3090
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3127
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3174
msgid "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX not applied to an ldd instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3258
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX not applied to a calll instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3312
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 not applied to an ldi instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3342
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3371
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3401
msgid "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX not applied to an ld instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3446
msgid "%H: R_FRV_TLSMOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3473
msgid "R_FRV_TLSMOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3594
msgid "%H: R_FRV_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3635 elf32-frv.c:3757
msgid "%H: cannot emit fixups in read-only section\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3666 elf32-frv.c:3800
msgid "%H: cannot emit dynamic relocations in read-only section\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3715
msgid "%H: R_FRV_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:3971
msgid "%H: reloc against `%s' references a different segment\n"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:4121
msgid "%H: reloc against `%s': %s\n"
msgstr "%H: пересування щодо «%s»: %s\n"
#: elf32-frv.c:6397
msgid "%B: unsupported relocation type %i\n"
msgstr "%B: непідтримуваний тип пересування %i\n"
#: elf32-frv.c:6719
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:6772 elf32-iq2000.c:845 elf32-m32c.c:807
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:6784
#, c-format
msgid "%s: uses different unknown e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr ""
#: elf32-frv.c:6834 elf32-iq2000.c:882 elf32-m32c.c:843 elf32-mt.c:576
#: elf32-rx.c:2937
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "закриті прапорці = 0x%lx:"
#: elf32-gen.c:69 elf64-gen.c:69
msgid "%B: Relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr ""
#: elf32-hppa.c:850 elf32-hppa.c:3610
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr ""
#: elf32-hppa.c:1284
msgid "%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
#: elf32-hppa.c:2803
msgid "%B: duplicate export stub %s"
msgstr ""
#: elf32-hppa.c:3449
msgid "%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"
msgstr ""
#: elf32-hppa.c:4296
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"
msgstr ""
#: elf32-hppa.c:4608
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr ""
#. Unknown relocation.
#: elf32-i386.c:372 elf32-m68k.c:383 elf32-ppc.c:1675 elf32-s390.c:379
#: elf32-tic6x.c:2682 elf64-ppc.c:2285 elf64-s390.c:403 elf64-x86-64.c:243
msgid "%B: invalid relocation type %d"
msgstr "%B: некоректний тип пересування %d"
#: elf32-i386.c:1266 elf64-x86-64.c:1116
msgid "%B: TLS transition from %s to %s against `%s' at 0x%lx in section `%A' failed"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:1411 elf32-i386.c:3090 elf64-x86-64.c:1296 elf64-x86-64.c:2909
#: elfxx-sparc.c:3077
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' isn't handled by %s"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:1573 elf32-s390.c:1182 elf32-sh.c:6367 elf32-xtensa.c:1182
#: elf64-s390.c:1151 elfxx-sparc.c:1547
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:2405 elf64-x86-64.c:2320
msgid "%P: %B: warning: relocation against `%s' in readonly section `%A'.\n"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:2496 elf64-x86-64.c:2407
msgid "%P: %B: warning: relocation in readonly section `%A'.\n"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:2932
msgid "%B: unrecognized relocation (0x%x) in section `%A'"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:3339 elf64-x86-64.c:3295
msgid "hidden symbol"
msgstr "прихований символ"
#: elf32-i386.c:3342 elf64-x86-64.c:3298
msgid "internal symbol"
msgstr "внутрішній символ"
#: elf32-i386.c:3345 elf64-x86-64.c:3301
msgid "protected symbol"
msgstr "захищений символ"
#: elf32-i386.c:3348 elf64-x86-64.c:3304
msgid "symbol"
msgstr "символ"
#: elf32-i386.c:3353
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:3363
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr ""
#: elf32-i386.c:4660 elf64-x86-64.c:4378
#, c-format
msgid "discarded output section: `%A'"
msgstr "відкинуто розділ виведення даних: «%A»"
#: elf32-ip2k.c:857 elf32-ip2k.c:863 elf32-ip2k.c:930 elf32-ip2k.c:936
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr ""
#: elf32-ip2k.c:880 elf32-ip2k.c:963
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr ""
#: elf32-ip2k.c:1292
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr ""
#: elf32-ip2k.c:1308
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr ""
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-ip2k.c:1475
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "непідтримуване пересування між просторами адрес data та insn"
#: elf32-iq2000.c:858 elf32-m32c.c:819
#, c-format
msgid "%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: використовуються інші поля e_flags (0x%lx) ніж у попередніх модулях (0x%lx)"
#: elf32-lm32.c:706
msgid "global pointer relative relocation when _gp not defined"
msgstr "відносне перенесення загального вказівника без визначення _gp"
#: elf32-lm32.c:761
msgid "global pointer relative address out of range"
msgstr "відносна адреса загального вказівника лежить за межами дозволеного діапазону"
#: elf32-lm32.c:1057
msgid "internal error: addend should be zero for R_LM32_16_GOT"
msgstr "внутрішня помилка: доданок має бути нульовим для R_LM32_16_GOT"
#: elf32-m32r.c:1453
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "перенесення SDA без визначення _SDA_BASE_"
#: elf32-m32r.c:3048
msgid "%B: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%A)"
msgstr ""
#: elf32-m32r.c:3576
msgid "%B: Instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%B: невідповідність набору команду цього модуля наборам команд попередніх модулів"
#: elf32-m32r.c:3597
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "закриті прапорці = %lx"
#: elf32-m32r.c:3602
#, c-format
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": команди m32r"
#: elf32-m32r.c:3603
#, c-format
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": команди m32rx"
#: elf32-m32r.c:3604
#, c-format
msgid ": m32r2 instructions"
msgstr ": команди m32r2"
#: elf32-m68hc1x.c:1050
#, c-format
msgid "Reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1073
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1092
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1225
msgid "%B: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1232
msgid "%B: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1241
msgid "%B: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1257 elf32-ppc.c:4214 elf64-sparc.c:705 elfxx-mips.c:12719
msgid "%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1285
#, c-format
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=32-бітове ціле, "
#: elf32-m68hc1x.c:1287
#, c-format
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=16-бітове ціле, "
#: elf32-m68hc1x.c:1290
#, c-format
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-бітове double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1292
#, c-format
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-бітове double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1295
#, c-format
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "процесор=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1297
#, c-format
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "процесор=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1299
#, c-format
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "процесор=HC12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1302
#, c-format
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr ""
#: elf32-m68hc1x.c:1304
#, c-format
msgid " [memory=flat]"
msgstr ""
#: elf32-m68k.c:1250 elf32-m68k.c:1251 vms-alpha.c:7311 vms-alpha.c:7326
msgid "unknown"
msgstr "невідомо"
#: elf32-m68k.c:1714
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8-bit offset > %d"
msgstr ""
#: elf32-m68k.c:1720
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8- or 16-bit offset > %d"
msgstr ""
#: elf32-m68k.c:3959
msgid "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr ""
#: elf32-mcore.c:99 elf32-mcore.c:442
msgid "%B: Relocation %s (%d) is not currently supported.\n"
msgstr ""
#: elf32-mcore.c:428
msgid "%B: Unknown relocation type %d\n"
msgstr "%B: невідомий тип пересування %d\n"
#. Pacify gcc -Wall.
#: elf32-mep.c:157
#, c-format
msgid "mep: no reloc for code %d"
msgstr "mep: немає пересування для коду %d"
#: elf32-mep.c:163
#, c-format
msgid "MeP: howto %d has type %d"
msgstr "MeP: howto %d належить до типу %d"
#: elf32-mep.c:648
msgid "%B and %B are for different cores"
msgstr "%B і %B призначено для різних ядер"
#: elf32-mep.c:665
msgid "%B and %B are for different configurations"
msgstr "%B і %B призначено для різних конфігурацій"
#: elf32-mep.c:702
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx"
msgstr "закриті прапорці = 0x%lx"
#: elf32-microblaze.c:742
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d"
msgstr "%s: невідомий тип пересування %d"
#: elf32-microblaze.c:867 elf32-microblaze.c:912
#, c-format
msgid "%s: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%s)"
msgstr ""
#: elf32-microblaze.c:1155 elfxx-sparc.c:3451
msgid "%B: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%B: ймовірно зібрано без -fPIC?"
#: elf32-microblaze.c:2074
msgid "%B: bad relocation section name `%s'"
msgstr "%B: помилкова назва розділу для пересування «%s»"
#: elf32-mips.c:1045 elf64-mips.c:2084 elfn32-mips.c:1888
msgid "literal relocation occurs for an external symbol"
msgstr ""
#: elf32-mips.c:1085 elf32-score.c:569 elf32-score7.c:469 elf64-mips.c:2127
#: elfn32-mips.c:1929
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:1740
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "типовий компонувальник не може обробляти %s"
#: elf32-ppc.c:2183
msgid "corrupt %s section in %B"
msgstr "пошкоджений розділ %s у %B"
#: elf32-ppc.c:2202
msgid "unable to read in %s section from %B"
msgstr "читання у розділі %s неможливе з %B"
#: elf32-ppc.c:2243
msgid "warning: unable to set size of %s section in %B"
msgstr "попередження: не вдалося встановити для розміру розділу %s значення %B"
#: elf32-ppc.c:2293
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section."
msgstr "не вдалося розмістити новий розділ APUinfo."
#: elf32-ppc.c:2312
msgid "failed to compute new APUinfo section."
msgstr "не вдалося обчислити новий розділ APUinfo."
#: elf32-ppc.c:2315
msgid "failed to install new APUinfo section."
msgstr "не вдалося встановити новий розділ APUinfo."
#: elf32-ppc.c:3343
msgid "%B: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr ""
#. It does not make sense to have a procedure linkage
#. table entry for a local symbol.
#: elf32-ppc.c:3687
msgid "%H: %s reloc against local symbol\n"
msgstr "%H: %s пересування за локальним символом\n"
#: elf32-ppc.c:4026 elf32-ppc.c:4041 elfxx-mips.c:12423 elfxx-mips.c:12449
#: elfxx-mips.c:12471 elfxx-mips.c:12497
msgid "Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4029 elf32-ppc.c:4033
msgid "Warning: %B uses double-precision hard float, %B uses single-precision hard float"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4037
msgid "Warning: %B uses soft float, %B uses single-precision hard float"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4044 elf32-ppc.c:4048 elfxx-mips.c:12403 elfxx-mips.c:12407
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4090 elf32-ppc.c:4094
msgid "Warning: %B uses unknown vector ABI %d"
msgstr "Попередження: %B використовує невідомий векторний ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4098
msgid "Warning: %B uses vector ABI \"%s\", %B uses \"%s\""
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4115 elf32-ppc.c:4118
msgid "Warning: %B uses r3/r4 for small structure returns, %B uses memory"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4121 elf32-ppc.c:4125
msgid "Warning: %B uses unknown small structure return convention %d"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4179
msgid "%B: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4187
msgid "%B: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:4275
msgid "Using bss-plt due to %B"
msgstr ""
#. Uh oh, we didn't find the expected call. We
#. could just mark this symbol to exclude it
#. from tls optimization but it's safer to skip
#. the entire optimization.
#: elf32-ppc.c:4771 elf64-ppc.c:7778
msgid "%H arg lost __tls_get_addr, TLS optimization disabled\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:5006 elf64-ppc.c:6494
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size\n"
msgstr "динамічна змінна «%s» має нульовий розмір\n"
#: elf32-ppc.c:7204 elf64-ppc.c:12431
msgid "%B: unknown relocation type %d for symbol %s\n"
msgstr "%B: невідомий тип пересування %d для символу %s\n"
#: elf32-ppc.c:7465
msgid "%H: non-zero addend on %s reloc against `%s'\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:7661 elf64-ppc.c:12936
msgid "%H: relocation %s for indirect function %s unsupported\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:7889 elf32-ppc.c:7919 elf32-ppc.c:7966
msgid "%B: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:8038
msgid "%B: relocation %s is not yet supported for symbol %s\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:8097 elf64-ppc.c:13237
msgid "%H: unresolvable %s relocation against symbol `%s'\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:8144 elf64-ppc.c:13282
msgid "%H: %s reloc against `%s': error %d\n"
msgstr ""
#: elf32-ppc.c:8635
#, c-format
msgid "%s not defined in linker created %s\n"
msgstr ""
#: elf32-rx.c:553
msgid "%B:%A: Warning: deprecated Red Hat reloc "
msgstr "%B:%A: попередження: застарілий формат пересування Red Hat "
#: elf32-rx.c:1095
msgid "Warning: RX_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr ""
#: elf32-rx.c:1260
msgid "%B(%A): error: call to undefined function '%s'"
msgstr ""
#: elf32-rx.c:1274
msgid "%B(%A): warning: unaligned access to symbol '%s' in the small data area"
msgstr ""
#: elf32-rx.c:1278
msgid "%B(%A): internal error: out of range error"
msgstr "%B(%A): внутрішня помилка: вихід за межі діапазону"
#: elf32-rx.c:1282
msgid "%B(%A): internal error: unsupported relocation error"
msgstr "%B(%A): внутрішня помилка: непідтримувана помилка пересування"
#: elf32-rx.c:1286
msgid "%B(%A): internal error: dangerous relocation"
msgstr "%B(%A): внутрішня помилка: небезпечне пересування"
#: elf32-rx.c:1290
msgid "%B(%A): internal error: unknown error"
msgstr "%B(%A): внутрішня помилка: невідома помилка"
#: elf32-rx.c:2940
#, c-format
msgid " [64-bit doubles]"
msgstr " [64-бітові double]"
#: elf32-rx.c:2942
#, c-format
msgid " [dsp]"
msgstr " [dsp]"
#: elf32-s390.c:2209 elf64-s390.c:2196
msgid "%B(%A+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr ""
#: elf32-score.c:1522 elf32-score7.c:1382 elfxx-mips.c:3324
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr ""
#: elf32-score.c:2744
msgid "address not word align"
msgstr "адресу не вирівняно за межею слова"
#: elf32-score.c:2829 elf32-score7.c:2634
#, c-format
msgid "%s: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%s: для розділу %s виявлено помилку у форматуванні перенесення"
#: elf32-score.c:2880 elf32-score7.c:2685
msgid "%B: CALL15 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr ""
#: elf32-score.c:3999 elf32-score7.c:3806
#, c-format
msgid " [pic]"
msgstr " [pic]"
#: elf32-score.c:4003 elf32-score7.c:3810
#, c-format
msgid " [fix dep]"
msgstr ""
#: elf32-score.c:4045 elf32-score7.c:3852
msgid "%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr ""
#: elf32-sh-symbian.c:130
msgid "%B: IMPORT AS directive for %s conceals previous IMPORT AS"
msgstr ""
#: elf32-sh-symbian.c:383
msgid "%B: Unrecognised .directive command: %s"
msgstr "%B: нерозпізнана команда .directive: %s"
#: elf32-sh-symbian.c:504
msgid "%B: Failed to add renamed symbol %s"
msgstr "%B: не вдалося додати перейменований символ %s"
#: elf32-sh.c:568
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%B: 0x%lx: попередження: помилковий відступ R_SH_USES"
#: elf32-sh.c:580
msgid "%B: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:597
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%B: 0x%lx: попередження: помилковий відступ завантаження R_SH_USES"
#: elf32-sh.c:612
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: попередження: не вдалося знайти очікуване пересування"
#: elf32-sh.c:640
msgid "%B: 0x%lx: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%B: 0x%lx: попередження: символ у неочікуваному розділі"
#: elf32-sh.c:766
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: попередження: не вдалося знайти очікуване пересування COUNT"
#: elf32-sh.c:775
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad count"
msgstr "%B: 0x%lx: попередження: помилковий лічильник"
#: elf32-sh.c:1179 elf32-sh.c:1549
msgid "%B: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:4057 elf64-sh64.c:1514
msgid "Unexpected STO_SH5_ISA32 on local symbol is not handled"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:4304
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:4337 elf32-sh.c:4352
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned %s relocation 0x%lx"
msgstr "%B: 0x%lx: критична помилка: невирівняне пересування %s, 0x%lx"
#: elf32-sh.c:4366
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHA relocation %d not in range -32..32"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:4380
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHL relocation %d not in range -32..32"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:4524 elf32-sh.c:4994
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot emit fixup to `%s' in read-only section"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:5101
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against external symbol \"%s\""
msgstr "%B(%A+0x%lx): пересування %s за зовнішнім символом «%s»"
#: elf32-sh.c:5574
#, c-format
msgid "%X%C: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%X%C: пересування за «%s» посилається на інший сегмент\n"
#: elf32-sh.c:5580
#, c-format
msgid "%C: warning: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%C: попередження: пересування за «%s» посилається на інший сегмент\n"
#: elf32-sh.c:6358 elf32-sh.c:6441
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and FDPIC symbol"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:6363 elf32-sh.c:6445
msgid "%B: `%s' accessed both as FDPIC and thread local symbol"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:6393
msgid "%B: Function descriptor relocation with non-zero addend"
msgstr ""
#: elf32-sh.c:6629 elf64-alpha.c:4648
msgid "%B: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:223 elf64-sh64.c:2314
#, c-format
msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
msgstr "%s: зібрано як 32- бітовий об’єкт, а %s є 64-бітовим"
#: elf32-sh64.c:226 elf64-sh64.c:2317
#, c-format
msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
msgstr "%s: зібрано як 64-бітовий об’єкт, а %s є 32-бітовим"
#: elf32-sh64.c:228 elf64-sh64.c:2319
#, c-format
msgid "%s: object size does not match that of target %s"
msgstr "%s: розмір об’єкта не збігається з розміром призначення %s"
#: elf32-sh64.c:451 elf64-sh64.c:2833
#, c-format
msgid "%s: encountered datalabel symbol in input"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:528
msgid "PTB mismatch: a SHmedia address (bit 0 == 1)"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:531
msgid "PTA mismatch: a SHcompact address (bit 0 == 0)"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:549
#, c-format
msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:598
msgid "%B: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %p\n"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:674
#, c-format
msgid "%s: could not write out added .cranges entries"
msgstr ""
#: elf32-sh64.c:734
#, c-format
msgid "%s: could not write out sorted .cranges entries"
msgstr "%s: не вдалося виконати запис впорядкованих записів .cranges"
#: elf32-sparc.c:89
msgid "%B: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%B: зібрано для 64-бітової системи, системою ж призначення є 32-бітова"
#: elf32-sparc.c:102
msgid "%B: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%B: компонування файлів зі зворотним порядком байтів з файлами з прямим порядком байтів"
#: elf32-spu.c:719
msgid "%X%P: overlay section %A does not start on a cache line.\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:727
msgid "%X%P: overlay section %A is larger than a cache line.\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:747
msgid "%X%P: overlay section %A is not in cache area.\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:787
msgid "%X%P: overlay sections %A and %A do not start at the same address.\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:1011
msgid "warning: call to non-function symbol %s defined in %B"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:1361
msgid "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) differs from analysis (%u)\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:1880
msgid "%B is not allowed to define %s"
msgstr "%B не може визначати %s"
#: elf32-spu.c:1888
#, c-format
msgid "you are not allowed to define %s in a script"
msgstr "не можна визначати %s у скрипті"
#: elf32-spu.c:1922
#, c-format
msgid "%s in overlay section"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:1951
msgid "overlay stub relocation overflow"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:1960
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:2542
#, c-format
msgid "warning: %s overlaps %s\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:2558
#, c-format
msgid "warning: %s exceeds section size\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:2589
msgid "%A:0x%v not found in function table\n"
msgstr "%A:0x%v не знайдено у таблиці функцій\n"
#: elf32-spu.c:2729
msgid "%B(%A+0x%v): call to non-code section %B(%A), analysis incomplete\n"
msgstr "%B(%A+0x%v): виклик розділу, який не містить код, %B(%A), аналіз є неповним\n"
#: elf32-spu.c:3297
#, c-format
msgid "Stack analysis will ignore the call from %s to %s\n"
msgstr "Під час аналізу стека буде проігноровано виклик з %s до %s\n"
#: elf32-spu.c:3988
msgid " %s: 0x%v\n"
msgstr " %s: 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3989
msgid "%s: 0x%v 0x%v\n"
msgstr "%s: 0x%v 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3994
msgid " calls:\n"
msgstr " виклики:\n"
#: elf32-spu.c:4002
#, c-format
msgid " %s%s %s\n"
msgstr " %s%s %s\n"
#: elf32-spu.c:4307
#, c-format
msgid "%s duplicated in %s\n"
msgstr "%s повторюється у %s\n"
#: elf32-spu.c:4311
#, c-format
msgid "%s duplicated\n"
msgstr "%s дубльовано\n"
#: elf32-spu.c:4318
msgid "sorry, no support for duplicate object files in auto-overlay script\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:4359
msgid "non-overlay size of 0x%v plus maximum overlay size of 0x%v exceeds local store\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:4514
msgid "%B:%A%s exceeds overlay size\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:4676
msgid "Stack size for call graph root nodes.\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:4677
msgid ""
"\n"
"Stack size for functions. Annotations: '*' max stack, 't' tail call\n"
msgstr ""
#: elf32-spu.c:4687
msgid "Maximum stack required is 0x%v\n"
msgstr "Максимальний потрібний розмір стека — 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:4778
msgid "fatal error while creating .fixup"
msgstr "критична помилка під час спроби створення .fixup"
#: elf32-spu.c:5006
msgid "%B(%s+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%s+0x%lx): нерозв’язне пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf32-tic6x.c:1602
msgid "warning: generating a shared library containing non-PIC code"
msgstr "попередження: створюється бібліотека спільного використання, яка містить код, несумісний з PIC"
#: elf32-tic6x.c:1607
msgid "warning: generating a shared library containing non-PID code"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:2539
msgid "%B: SB-relative relocation but __c6xabi_DSBT_BASE not defined"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:2759
msgid "dangerous relocation"
msgstr "небезпечне пересування"
#: elf32-tic6x.c:3740
msgid "%B: error: unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3748
msgid "%B: warning: unknown EABI object attribute %d"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3860 elf32-tic6x.c:3868
msgid "error: %B requires more stack alignment than %B preserves"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3878 elf32-tic6x.c:3887
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_alignment value in %B"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3896 elf32-tic6x.c:3905
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_align_expected value in %B"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3913 elf32-tic6x.c:3920
msgid "error: %B requires more array alignment than %B preserves"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3942
msgid "warning: %B and %B differ in wchar_t size"
msgstr ""
#: elf32-tic6x.c:3960
msgid "warning: %B and %B differ in whether code is compiled for DSBT"
msgstr ""
#: elf32-v850.c:173
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr ""
#: elf32-v850.c:176
#, c-format
msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr ""
#: elf32-v850.c:179
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr ""
#: elf32-v850.c:182
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr ""
#: elf32-v850.c:185
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr ""
#: elf32-v850.c:483
msgid "FAILED to find previous HI16 reloc"
msgstr "НЕ ВДАЛОСЯ знайти попереднє пересування HI16"
#: elf32-v850.c:2155
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "не вдалося знайти спеціальний символ компонувальника __gp"
#: elf32-v850.c:2159
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "не вдалося знайти спеціальний символ компонувальника __ep"
#: elf32-v850.c:2163
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "не вдалося знайти спеціальний символ компонувальника __ctbp"
#: elf32-v850.c:2341
msgid "%B: Architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%B: невідповідність архітектур з попередніми модулями"
#. xgettext:c-format.
#: elf32-v850.c:2360
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "закриті прапорці = %lx: "
#: elf32-v850.c:2365
#, c-format
msgid "v850 architecture"
msgstr "архітектура v850"
#: elf32-v850.c:2366
#, c-format
msgid "v850e architecture"
msgstr "архітектура v850e"
#: elf32-v850.c:2367
#, c-format
msgid "v850e1 architecture"
msgstr "архітектура v850e1"
#: elf32-v850.c:2368
#, c-format
msgid "v850e2 architecture"
msgstr "архітектура v850e2"
#: elf32-v850.c:2369
#, c-format
msgid "v850e2v3 architecture"
msgstr "архітектура v850e2v3"
#: elf32-vax.c:531
#, c-format
msgid " [nonpic]"
msgstr ""
#: elf32-vax.c:534
#, c-format
msgid " [d-float]"
msgstr ""
#: elf32-vax.c:537
#, c-format
msgid " [g-float]"
msgstr ""
#: elf32-vax.c:654
#, c-format
msgid "%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does not match previous GOT addend of %ld"
msgstr ""
#: elf32-vax.c:1587
#, c-format
msgid "%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"
msgstr ""
#: elf32-vax.c:1714
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr ""
#: elf32-vax.c:1720
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"
msgstr ""
#: elf32-xstormy16.c:451 elf32-ia64.c:2342 elf64-ia64.c:2342
msgid "non-zero addend in @fptr reloc"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:918
msgid "%B(%A): invalid property table"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:2780
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:2859 elf32-xtensa.c:2980
msgid "dynamic relocation in read-only section"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:2956
msgid "TLS relocation invalid without dynamic sections"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:3173
msgid "internal inconsistency in size of .got.loc section"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:3486
msgid "%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:4715 elf32-xtensa.c:4723
msgid "Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:6333 elf32-xtensa.c:6409 elf32-xtensa.c:7525
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:7265
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:9024
msgid "invalid relocation address"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:9073
msgid "overflow after relaxation"
msgstr ""
#: elf32-xtensa.c:10205
msgid "%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:460
msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:2495
msgid "%B: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4392 elf64-alpha.c:4404
msgid "%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4430 elf64-alpha.c:4565
msgid "%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4458
msgid "%B: change in gp: BRSGP %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4483
msgid "<unknown>"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4488
msgid "%B: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4540
msgid "%B: unhandled dynamic relocation against %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4572
msgid "%B: pc-relative relocation against undefined weak symbol %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4632
msgid "%B: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr ""
#: elf64-alpha.c:4655
msgid "%B: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr ""
#: elf64-hppa.c:2094
#, c-format
msgid "stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"
msgstr ""
#: elf64-hppa.c:3292
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1177
#, c-format
msgid ""
"%s: Internal inconsistency error for value for\n"
" linker-allocated global register: linked: 0x%lx%08lx != relaxed: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1607
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: (unknown) in %s"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1612
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: %s in %s"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1656
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: (unknown) in %s"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1661
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: %s in %s"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1698
#, c-format
msgid "%s: directive LOCAL valid only with a register or absolute value"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:1726
#, c-format
msgid "%s: LOCAL directive: Register $%ld is not a local register. First global register is $%ld."
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:2190
#, c-format
msgid "%s: Error: multiple definition of `%s'; start of %s is set in a earlier linked file\n"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:2248
msgid "Register section has contents\n"
msgstr ""
#: elf64-mmix.c:2440
#, c-format
msgid ""
"Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
" Please report this bug."
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:2744 libbfd.c:1012
msgid "%B: compiled for a big endian system and target is little endian"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:2747 libbfd.c:1014
msgid "%B: compiled for a little endian system and target is big endian"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:4160
msgid "%B: cannot create stub entry %s\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:6484
#, c-format
msgid "copy reloc against `%s' requires lazy plt linking; avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:6912
msgid "dynreloc miscount for %B, section %A\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:6996
msgid "%B: .opd is not a regular array of opd entries"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:7005
msgid "%B: unexpected reloc type %u in .opd section"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:7026
msgid "%B: undefined sym `%s' in .opd section"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:7584
msgid "%H __tls_get_addr lost arg, TLS optimization disabled\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:7929 elf64-ppc.c:8450
#, c-format
msgid "%s defined on removed toc entry"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:9474
#, c-format
msgid "cannot find opd entry toc for %s\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:9556
#, c-format
msgid "long branch stub `%s' offset overflow\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:9615
#, c-format
msgid "can't find branch stub `%s'\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:9677 elf64-ppc.c:9819
#, c-format
msgid "linkage table error against `%s'\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:9993
#, c-format
msgid "can't build branch stub `%s'\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:10814
msgid "%B section %A exceeds stub group size"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:11457
msgid "stubs don't match calculated size\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:11469
#, c-format
msgid ""
"linker stubs in %u group%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:11819
msgid "%H: %s used with TLS symbol %s\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:11820
msgid "%H: %s used with non-TLS symbol %s\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:12318
msgid "%H: automatic multiple TOCs not supported using your crt files; recompile with -mminimal-toc or upgrade gcc\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:12324
msgid "%H: sibling call optimization to `%s' does not allow automatic multiple TOCs; recompile with -mminimal-toc or -fno-optimize-sibling-calls, or make `%s' extern\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:13041
msgid "%B: relocation %s is not supported for symbol %s\n"
msgstr ""
#: elf64-ppc.c:13218
msgid "%H: error: %s not a multiple of %u\n"
msgstr ""
#: elf64-sh64.c:1682
#, c-format
msgid "%s: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %08x\n"
msgstr ""
#: elf64-sparc.c:445
msgid "%B: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"
msgstr ""
#: elf64-sparc.c:465
msgid "Register %%g%d used incompatibly: %s in %B, previously %s in %B"
msgstr ""
#: elf64-sparc.c:488
msgid "Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %B, previously %s in %B"
msgstr ""
#: elf64-sparc.c:533
msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %B, previously REGISTER in %B"
msgstr ""
#: elf64-sparc.c:686
msgid "%B: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:1236
msgid "%B: relocation %s against symbol `%s' isn't supported in x32 mode"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:1465
msgid "%B: '%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:2934
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' has non-zero addend: %d"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:3193
msgid "%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:3305
msgid "; recompile with -fPIC"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:3310
msgid "%B: relocation %s against %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr ""
#: elf64-x86-64.c:3312
msgid "%B: relocation %s against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr ""
#: elfcode.h:827
#, c-format
msgid "warning: %s has a corrupt string table index - ignoring"
msgstr ""
#: elfcode.h:1237
#, c-format
msgid "%s: version count (%ld) does not match symbol count (%ld)"
msgstr ""
#: elfcode.h:1491
#, c-format
msgid "%s(%s): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr ""
#: elfcore.h:312
msgid "Warning: %B is truncated: expected core file size >= %lu, found: %lu."
msgstr ""
#: elflink.c:1119
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr ""
#: elflink.c:1123
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr ""
#: elflink.c:1127
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr ""
#: elflink.c:1131
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr ""
#: elflink.c:1764
msgid "%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"
msgstr ""
#: elflink.c:2077
msgid "%B: version node not found for symbol %s"
msgstr ""
#: elflink.c:2167
msgid "%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
msgstr ""
#: elflink.c:2178
msgid "%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A' when the object file has no symbol table"
msgstr ""
#: elflink.c:2368
msgid "%B: relocation size mismatch in %B section %A"
msgstr ""
#: elflink.c:2663
#, c-format
msgid "warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"
msgstr ""
#: elflink.c:3421
msgid "%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"
msgstr ""
#: elflink.c:4067
msgid "%B: %s: invalid version %u (max %d)"
msgstr ""
#: elflink.c:4103
msgid "%B: %s: invalid needed version %d"
msgstr ""
#: elflink.c:4299
msgid "Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is greater than the alignment (%u) of its section %A"
msgstr ""
#: elflink.c:4305
msgid "Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B is smaller than %u in %B"
msgstr ""
#: elflink.c:4320
msgid "Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %B to %lu in %B"
msgstr ""
#: elflink.c:4489
msgid "%B: undefined reference to symbol '%s'"
msgstr ""
#: elflink.c:4492
msgid "note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"
msgstr ""
#: elflink.c:5795
#, c-format
msgid "%s: undefined version: %s"
msgstr ""
#: elflink.c:5863
msgid "%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"
msgstr ""
#: elflink.c:7617
#, c-format
msgid "undefined %s reference in complex symbol: %s"
msgstr ""
#: elflink.c:7771
#, c-format
msgid "unknown operator '%c' in complex symbol"
msgstr ""
#: elflink.c:8110 elflink.c:8127 elflink.c:8164 elflink.c:8181
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"
msgstr ""
#: elflink.c:8141 elflink.c:8195
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"
msgstr ""
#: elflink.c:8246
msgid "Not enough memory to sort relocations"
msgstr ""
#: elflink.c:8439
msgid "%B: Too many sections: %d (>= %d)"
msgstr ""
#: elflink.c:8686
msgid "%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr ""
#: elflink.c:8688
msgid "%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr ""
#: elflink.c:8690
msgid "%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr ""
#: elflink.c:8785
msgid "%B: could not find output section %A for input section %A"
msgstr ""
#: elflink.c:8908
msgid "%B: protected symbol `%s' isn't defined"
msgstr ""
#: elflink.c:8910
msgid "%B: internal symbol `%s' isn't defined"
msgstr ""
#: elflink.c:8912
msgid "%B: hidden symbol `%s' isn't defined"
msgstr ""
#: elflink.c:9441
msgid "error: %B: size of section %A is not multiple of address size"
msgstr ""
#: elflink.c:9488
msgid "error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A that references a non-existent global symbol"
msgstr ""
#: elflink.c:10223
msgid "%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"
msgstr ""
#: elflink.c:10228
#, c-format
msgid "%A has both ordered and unordered sections"
msgstr ""
#: elflink.c:10793
msgid "%B: file class %s incompatible with %s"
msgstr ""
#: elflink.c:11104 elflink.c:11148
msgid "%B: could not find output section %s"
msgstr ""
#: elflink.c:11109
#, c-format
msgid "warning: %s section has zero size"
msgstr ""
#: elflink.c:11214
msgid "%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"
msgstr ""
#: elflink.c:11401
msgid "%P%X: can not read symbols: %E\n"
msgstr ""
#: elflink.c:11750
msgid "Removing unused section '%s' in file '%B'"
msgstr ""
#: elflink.c:11962
msgid "Warning: gc-sections option ignored"
msgstr ""
#: elflink.c:12511
msgid "%B: ignoring duplicate section `%A'"
msgstr ""
#: elflink.c:12518 elflink.c:12525
msgid "%B: duplicate section `%A' has different size"
msgstr ""
#: elflink.c:12533 elflink.c:12538
msgid "%B: warning: could not read contents of section `%A'"
msgstr ""
#: elflink.c:12542
msgid "%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"
msgstr ""
#: elflink.c:12643 linker.c:3086
msgid "%F%P: already_linked_table: %E\n"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:1221
msgid "static procedure (no name)"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:5628
msgid "%B: %A+0x%lx: Direct jumps between ISA modes are not allowed; consider recompiling with interlinking enabled."
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:6288 elfxx-mips.c:6511
msgid "%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:7262 elfxx-mips.c:7387
msgid "%B: Warning: cannot determine the target function for stub section `%s'"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:7516
msgid "%B: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:7556
msgid "%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:7678
msgid "%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:8372
#, c-format
msgid "non-dynamic relocations refer to dynamic symbol %s"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:9075
msgid "%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:9214
msgid "small-data section exceeds 64KB; lower small-data size limit (see option -G)"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12038
#, c-format
msgid "%s: illegal section name `%s'"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12417 elfxx-mips.c:12443
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12429 elfxx-mips.c:12485
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12455 elfxx-mips.c:12491
msgid "Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12533
msgid "%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12544
msgid "%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12628
msgid "%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12645
msgid "%B: linking 32-bit code with 64-bit code"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12673
msgid "%B: linking %s module with previous %s modules"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12696
msgid "%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12860
#, c-format
msgid " [abi=O32]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12862
#, c-format
msgid " [abi=O64]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12864
#, c-format
msgid " [abi=EABI32]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12866
#, c-format
msgid " [abi=EABI64]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12868
#, c-format
msgid " [abi unknown]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12870
#, c-format
msgid " [abi=N32]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12872
#, c-format
msgid " [abi=64]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12874
#, c-format
msgid " [no abi set]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12895
#, c-format
msgid " [unknown ISA]"
msgstr ""
#: elfxx-mips.c:12906
#, c-format
msgid " [not 32bitmode]"
msgstr ""
#: elfxx-sparc.c:595
#, c-format
msgid "invalid relocation type %d"
msgstr ""
#: i386linux.c:454 m68klinux.c:458 sparclinux.c:452
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s'\n"
msgstr ""
#: i386linux.c:462 m68klinux.c:466 sparclinux.c:460
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s.so.%s'\n"
msgstr ""
#: i386linux.c:651 i386linux.c:701 m68klinux.c:658 m68klinux.c:706
#: sparclinux.c:650 sparclinux.c:700
#, c-format
msgid "Symbol %s not defined for fixups\n"
msgstr ""
#: i386linux.c:725 m68klinux.c:730 sparclinux.c:724
msgid "Warning: fixup count mismatch\n"
msgstr ""
#: ieee.c:159
#, c-format
msgid "%s: string too long (%d chars, max 65535)"
msgstr ""
#: ieee.c:286
#, c-format
msgid "%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x"
msgstr ""
#: ieee.c:792
msgid "%B: unimplemented ATI record %u for symbol %u"
msgstr ""
#: ieee.c:816
msgid "%B: unexpected ATN type %d in external part"
msgstr ""
#: ieee.c:838
msgid "%B: unexpected type after ATN"
msgstr ""
#: ihex.c:230
msgid "%B:%d: unexpected character `%s' in Intel Hex file"
msgstr ""
#: ihex.c:337
msgid "%B:%u: bad checksum in Intel Hex file (expected %u, found %u)"
msgstr ""
#: ihex.c:392
msgid "%B:%u: bad extended address record length in Intel Hex file"
msgstr ""
#: ihex.c:409
msgid "%B:%u: bad extended start address length in Intel Hex file"
msgstr ""
#: ihex.c:426
msgid "%B:%u: bad extended linear address record length in Intel Hex file"
msgstr ""
#: ihex.c:443
msgid "%B:%u: bad extended linear start address length in Intel Hex file"
msgstr ""
#: ihex.c:460
msgid "%B:%u: unrecognized ihex type %u in Intel Hex file"
msgstr ""
#: ihex.c:579
msgid "%B: internal error in ihex_read_section"
msgstr ""
#: ihex.c:613
msgid "%B: bad section length in ihex_read_section"
msgstr ""
#: ihex.c:826
#, c-format
msgid "%s: address 0x%s out of range for Intel Hex file"
msgstr ""
#: libbfd.c:863
msgid "%B: unable to get decompressed section %A"
msgstr ""
#: libbfd.c:1043
#, c-format
msgid "Deprecated %s called at %s line %d in %s\n"
msgstr ""
#: libbfd.c:1046
#, c-format
msgid "Deprecated %s called\n"
msgstr ""
#: linker.c:1859
msgid "%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"
msgstr ""
#: linker.c:2726
#, c-format
msgid "Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"
msgstr ""
#: linker.c:3053
msgid "%B: warning: ignoring duplicate section `%A'\n"
msgstr ""
#: linker.c:3067
msgid "%B: warning: duplicate section `%A' has different size\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:381
msgid "bfd_mach_o_canonicalize_symtab: unable to load symbols"
msgstr ""
#: mach-o.c:1253
#, c-format
msgid "unable to write unknown load command 0x%lx"
msgstr ""
#: mach-o.c:1654
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: unable to read %d bytes at %lu"
msgstr ""
#: mach-o.c:1671
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol name out of range (%lu >= %lu)"
msgstr ""
#: mach-o.c:1756
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" specified invalid section %d (max %lu): setting to undefined"
msgstr ""
#: mach-o.c:1764
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" is unsupported 'indirect' reference: setting to undefined"
msgstr ""
#: mach-o.c:1770
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" specified invalid type field 0x%x: setting to undefined"
msgstr ""
#: mach-o.c:1840
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbols: unable to allocate memory for symbols"
msgstr ""
#: mach-o.c:1874
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_dysymtab_symbol: unable to read %lu bytes at %lu"
msgstr ""
#: mach-o.c:2556
#, c-format
msgid "unable to read unknown load command 0x%lx"
msgstr ""
#: mach-o.c:2736
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_scan: unknown architecture 0x%lx/0x%lx"
msgstr ""
#: mach-o.c:2832
#, c-format
msgid "unknown header byte-order value 0x%lx"
msgstr ""
#: mach-o.c:3402
msgid "Mach-O header:\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3403
#, c-format
msgid " magic : %08lx\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3404
#, c-format
msgid " cputype : %08lx (%s)\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3406
#, c-format
msgid " cpusubtype: %08lx\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3407
#, c-format
msgid " filetype : %08lx (%s)\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3410
#, c-format
msgid " ncmds : %08lx (%lu)\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3411
#, c-format
msgid " sizeofcmds: %08lx\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3412
#, c-format
msgid " flags : %08lx ("
msgstr ""
#: mach-o.c:3414 vms-alpha.c:7671
msgid ")\n"
msgstr ")\n"
#: mach-o.c:3415
#, c-format
msgid " reserved : %08x\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3425
msgid "Segments and Sections:\n"
msgstr ""
#: mach-o.c:3426
msgid " #: Segment name Section name Address\n"
msgstr ""
#: merge.c:832
#, c-format
msgid "%s: access beyond end of merged section (%ld)"
msgstr ""
#: mmo.c:456
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate section name %s\n"
msgstr ""
#: mmo.c:531
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate a symbol %d bytes long\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1187
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: initialization value for $255 is not `Main'\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1332
#, c-format
msgid "%s: unsupported wide character sequence 0x%02X 0x%02X after symbol name starting with `%s'\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1565
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: unsupported lopcode `%d'\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1575
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected YZ = 1 got YZ = %d for lop_quote\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1611
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_loc\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1657
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_fixo\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1696
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected y = 0, got y = %d for lop_fixrx\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1705
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 16 or z = 24, got z = %d for lop_fixrx\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1728
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: leading byte of operand word must be 0 or 1, got %d for lop_fixrx\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1751
#, c-format
msgid "%s: cannot allocate file name for file number %d, %d bytes\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1771
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file number %d `%s', was already entered as `%s'\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1784
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file name for number %d was not specified before use\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1890
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: fields y and z of lop_stab non-zero, y: %d, z: %d\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1926
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: lop_end not last item in file\n"
msgstr ""
#: mmo.c:1939
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: YZ of lop_end (%ld) not equal to the number of tetras to the preceding lop_stab (%ld)\n"
msgstr ""
#: mmo.c:2649
#, c-format
msgid "%s: invalid symbol table: duplicate symbol `%s'\n"
msgstr ""
#: mmo.c:2889
#, c-format
msgid "%s: Bad symbol definition: `Main' set to %s rather than the start address %s\n"
msgstr ""
#: mmo.c:2981
#, c-format
msgid "%s: warning: symbol table too large for mmo, larger than 65535 32-bit words: %d. Only `Main' will be emitted.\n"
msgstr ""
#: mmo.c:3026
#, c-format
msgid "%s: internal error, symbol table changed size from %d to %d words\n"
msgstr ""
#: mmo.c:3078
#, c-format
msgid "%s: internal error, internal register section %s had contents\n"
msgstr ""
#: mmo.c:3129
#, c-format
msgid "%s: no initialized registers; section length 0\n"
msgstr ""
#: mmo.c:3135
#, c-format
msgid "%s: too many initialized registers; section length %ld\n"
msgstr ""
#: mmo.c:3140
#, c-format
msgid "%s: invalid start address for initialized registers of length %ld: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
#: oasys.c:882
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in oasys"
msgstr ""
#: osf-core.c:140
#, c-format
msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
msgstr ""
#: pe-mips.c:607
msgid "%B: `ld -r' not supported with PE MIPS objects\n"
msgstr ""
#. OK, at this point the following variables are set up:
#. src = VMA of the memory we're fixing up
#. mem = pointer to memory we're fixing up
#. val = VMA of what we need to refer to.
#: pe-mips.c:719
msgid "%B: unimplemented %s\n"
msgstr "%B: нереалізований %s\n"
#: pe-mips.c:745